Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jubileusz Akademii Sztuk Pięknych z nagrodami w dziedzinie kultury

W piątek, 14 grudnia Akademia Sztuk Pięknych będzie obchodzić swoje święto. O godz. 12.00 w Auli Wielkiej Zbrojowni, ul. Targ Węglowy 6, zostaną wręczone m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W imieniu prezydenta nagrody wręczy jego zastępca Piotr Kowalczuk. Jedna nagroda zostanie również przekazana podczas Gdańskich Biennale Sztuki w Gdańskiej Galerii Miejskiej tego samego dnia o godz. 19.00.

A
A

– Edukacja kulturalna to filar rozwoju społecznego. Sztuki pełnią w tym szczególną rolę. Dumny jestem, że nasze 1021-letnie miasto zawsze było mecenasem artystek i artystów różnych dziedzin i zleceniodawcą ważnych dzieł, które podziwiają pokolenia – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Święto Akademii Sztuk Pięknych to uroczystość wrażliwego i estetycznego serca Gdańska. Wdzięczny jestem za waszą codzienną działalność, począwszy od rozwijania talentów przedszkolaków, wtedy, gdy w Tygodniu Przedszkolaka dzieci mierzą się z projektami wizji Miasta, aż po udział w rozstrzygnięciach jurorskich projektów, które na stałe wpiszą się w naszą przestrzeń. Serdecznie gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym dziś osobowościom. Wiwat Akademia, wiwat Społeczność pięknych sztuk!

Podczas uroczystości w ASP nagrody otrzymają:

Profesor Teresa Klaman z okazji jubileuszu 45 lat pracy twórczej. Klaman urodziła się w 1948 roku w gdańsku. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom z rzeźby obroniła w pracowni profesora Alfreda Wiśniewskiego w 1972 roku. W tym też roku rozpoczęła prace na uczelni. Od 2002 roku kieruje pracownią Ceramiki Artystycznej na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP. Zajmuje się rzeźbą, ceramiką i rysunkiem. Jej prace zostały zaprezentowane na kilkunastu wystawach indywidualnych i około stu zbiorowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Mgr Agnieszka Sikorska z okazji jubileuszu 45 lat pracy twórczej. Sikorska urodziła się w 1951 roku w Warszawie. W 1975 roku ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 1990 pracuje w ASP w Gdańsku. Zajmuje się konserwacją dzieł sztuki oraz malarstwem. Sikorska uczestniczyła m.in. w pracach nad wieloma gdańskimi ikonicznymi dziełami, na przykład zachowaniem malowideł ściennych w kościele św. Mikołaja w Gdańsku czy pełnej konserwacji stropu drewnianego z klasztoru na ul. Świętojańskiej, a także ołtarze główne w kościele św. Ignacego w Gdańsku-Oruni i św. Walentego w Gdańsku-Matarni.

Dr hab. Agata Zielińska-Głowacka z okazji jubileuszu 35 lat pracy twórczej. Zielińska-Głowacka urodziła się 1962 w Sochaczewie. Złożyła pracę doktorską na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP z dziedziny artystycznych sztuk projektowych. Habilitację z kolei złożyła w 2017 w Radzie Wydziału Malarstwa gdańskiej ASP w dyscyplinie sztuki piękne. Zielińska-Głowacka to autorka wielu prac wystawianych zarówno indywidualne, jak i zbiorowo, m.in. w Kanadzie, Chinach czy Stanach Zjednoczonych.

Dr hab. Robert Kaja z okazji jubileuszu 25 lat pracy twórczej. Kaja urodził się w 1965 roku w Bydgoszczy. Od 1993 roku zatrudniony jest na Wydziale Rzeźby i Intermediów gdańskiej ASP. Jest to artysta silnie związany z Gdańskiej, któremu wyraz daje w swojej działalności artystycznej, wystawienniczej i popularyzatorskiej. Aktywnie włącza studentów do współpracy. Kaja jest autorem tablic ustawionych na Politechnice Gdańskiej upamiętniające Jana Heweliusza i Daniela Gabriela Fahrenheita. Jego dzieła były prezentowane m.in. w CSW Łaźnia.

Profesor Tomasz Bogusławski z okazji jubileuszu 35 lat pracy twórczej. Bogusławski urodził się w 1958 roku w Gdańsku. Studiował na Wydziale Projektowania Plastycznego PWSSP w Gdańsku. Od 1983 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym gdańskiej ASP. Specjalizuje się w różnych formach projektowania graficznego: plakatu, komunikacji wizualnej, grafiki edytorskiej, edycji filatelistycznych oraz małych form graficznych. Jego prace były prezentowane w Warszawie, Lahti, Meksyku, Kolorado, Teheranie, Moskwie, Tajwanie, a także w ponad stu innych krajowych i zagranicznych wystaw plakatu i filatelistyki.

Profesor Mariusz Białecki z okazji jubileuszu 25 lat pracy twórczej. Laureat urodził się w 1966 roku w Sztumie. Studiował na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku i w 1991 roku obronił dyplom. Od ukończenia studiów był związany z macierzystą uczelnią. Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Białecki to rzeźbiarz komentujący w swoich pracach otaczającą rzeczywistość. Szczególnym tworzywem darzy archeologię i drewno, co widać m.in. z jego słynnej pracy „Dzieci Hioba”. Pomniki jego autorstwa znajdują się w Malborku i Żyrardowie. Otrzymał wiele nagród za swoje prace. Jest również słynnym jurorem konkursów artystycznych.

Profesor Janusz Akermann z okazji jubileuszu 35 lat pracy twórczej. Urodził się w 1957 roku w Tczewie. Studiował malarstwo w PWSSP w Gdańsku w latach 1981–1985. Od 1985 roku związany z PWSSP, a następnie gdańskiej ASP. Akermann to autor 80 wystaw indywidualnych i uczestnik 380 wystaw zbiorowych. Prezentował swoje prace i w kraju i za granicą. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymał ponad 20 nagród i wyróżnień. Słynny juror konkursowy.

Na Biennale też nagroda

Dodatkowo również z tej samej okazji, ale w innych okolicznościach Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury otrzyma dr hab. Marta Branicka. Jej wyróżnienie będzie częścią wernisażu Gdańskich Bennale Sztuki – 14 grudnia o godz. 19.00 w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2, ul. Powroźnicza 15/17.

Dr hab. Marta Branicka z okazji jubileuszu 25 lat pracy twórczej. Urodziła się ona w 1968 roku w Gdańsku. Studiowała w latach 1987-1992 na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku. Od 1992 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym gdańskiej ASP. Branicka przygotowała wiele wystaw indywidualnych prezentowanych w wielu gdańskich instytucjach kultury m.in. Galeria Żak, Gdańska Galeria Miejska. Jej prace można było też oglądać było podczas licznych realizacji plenerowych, i wystawach zbiorowych.

Gdańskie Biennale Sztuki 2018 jest piątą edycją wydarzenia artystycznego, które zaprezentuje twórczość ponad trzydziestu artystów profesjonalnych mieszkających i tworzących w Województwie Pomorskim. Konkurs i wystawa, oprócz ożywienia i integracji środowiska artystycznego mają w założeniu stworzenie ciekawej propozycji kulturalnej dla mieszkańców regionu gdańskiego i turystów. Ideą biennale jest przede wszystkim uchwycenie najnowszych tendencji i kierunków w sztukach wizualnych uprawianych przez rodzimych artystów. Jest to również odpowiedź na potrzebę środowiska pomorskich artystów dotyczącej możliwości cyklicznej i szerokiej prezentacji najnowszych prac. 

Wykaz wszystkich laureatów nagród w dziedzinie kultury znajduje się tutaj:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/laureaci-nagrody-prezydenta-miasta-gdanska-w-dziedzinie-kultury,a,27578

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy