Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jesienne porządki - czyli odbiór zgrabionych liści

Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z trwającym sezonem jesiennym przypomina o zasadach gromadzenia odpadów biodegradowalnych tj. liści lub pozostałości z pielęgnacji roślin.

A
A

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej. Liście należy zbierać do pojemników brązowych na odpady BIO. W przypadku zebrania większej ilości, liście należy zebrać do worków i postawić przy pojemniku na odpady BIO.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej. Liście należy zbierać do worków i ustawić przy PGO. Prosimy o zgłaszanie takich miejsc do firm wywozowych (najlepiej drogą e-mailową), a w przypadku dużej ilości zebranych liści, należy złożyć zapotrzebowanie na podstawienie kontenera na odbiór liści do firm wywozowych na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenerów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie załadować liście do kontenera. Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera. Kontakt: https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76351.asp

UWAGA! - firmy, urzędy, szkoły itp. (nieruchomości niezamieszkałe), które rozliczają się na podstawie zamówionych w deklaracji DO-2 pojemników - mogą zebrane liście oddawać w limicie pojemnika, za który wnoszą co miesiąc opłatę (§2 ust 2. uchwały nr VI/96/15 RMG z dnia 26.02.2015r). Jeżeli zebranych liści jest więcej niż limit pojemnika nadwyżkę można zutylizować w sposób następujący:

  1.  w ramach gminnego Systemu GOK zamawiając dodatkowe pojemniki i składając na dany miesiąc, w którym zamawia się dodatkowe pojemniki stosowną korektę zwiększającą ilość/wielkość pojemników w deklaracji lub
  2. poza systemem na podstawie osobnej umowy cywilno-prawnej zawartej z prywatnymi firmami wywozowymi wpisanymi do Rejestru działalności regulowanej

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy