PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak zarządzają przestrzeniami publicznymi w innych miastach Europy?

W dniach 3-4 października odbywa się w Gdańsku spotkanie międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu Civic eState. Jest to doskonała okazja, żeby poznać osoby zajmujące się tematyką współzarządzania przestrzeniami publicznymi w innych miastach Europy: Neapolu (Włochy), Barcelonie (Hiszpania), Amsterdamie (Holandia), Gandawie (Belgia), Presovi (Słowacja) i Iasi (Rumunia).

A
A

- Spotkanie ma charakter roboczy i odbywa się w języku angielskim. Głównym tematem spotkania są odpowiedzialne zamówienia publiczne i temu tematowi w głównej mierze poświęcone będą wystąpienia ekspertów europejskich w drugim dniu spotkania – mówi Magdalena Skiba Magdalena Skiba, Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego.

- Jako gospodarze spotkania będziemy prezentować naszym gościom koncepcję Centrum Obywatelskiego Dolna Brama 8 oraz model wspierania rozwoju społeczności lokalnych w aspekcie domów i klubów sąsiedzkich jako przestrzeni tworzonych i zarządzanych przez lokalne społeczności – informuje Magdalena Skiba.

Projekt Civic eState - Współdzielone miejskie dobra publiczne
Wydział Rozwoju Społecznego realizuje projekt Civic eState, finansowany w ramach programu Urbact III, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych dwóch projektów: Boostinno związanego ze wspieraniem innowacji społecznych oraz Change! odnoszącego się do rozwoju społeczności lokalnych.
Celem nowego projektu, którego Miasto Gdańsk jest Partnerem (wraz z Barceloną, Gandawą, Amsterdamem, Iasi i Presov) , jest zaadoptowanie w Gdańsku doświadczeń Neapolu, wynikających z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Lost&Found" - "Utracone i Odzyskane" wyłonionego jako dobra praktyka URBACT przez działania takie jak: przeniesienie wiedzy i kompetencji związanych ze wspólnym użytkowaniem obiektów uznanych za tzw. miejskie obiekty dobra wspólnego oraz wspólnym ich zarządzaniem tak by zagwarantować sprawiedliwy i otwarty dostęp do nich, partycypacyjny proces decyzyjny, zrównoważony rozwój i zachowanie dla dobra przyszłych pokoleń.

Trzy elementy pilotażowego programu
Całość przedsięwzięcia będzie ukierunkowana na przeprowadzenie trzech pilotaży/eksperymentów Pierwszy z nich to stworzenie w Gdańsku „Centrum Obywatelskiego” (SocialHUB), czyli przestrzeni dla wspierania innowacji społecznych w budynku przy ul. Dolna Brama 8. Drugi związany jest ze społecznościowym zarządzaniem jednym z istniejących Domów Sąsiedzkich. Trzeci polegać będzie na tworzeniu metodologii współzarządzania budynkiem mieszkań komunalnych z udziałem ich mieszkańców.
Czas realizacji projektu: grudzień 2018 – styczeń 2020.

Spodziewane rezultaty projektu
Realizacja projektu przyniesie trzy główne rezultaty. Pierwszym będzie stworzenie samoorganizującej się społeczności innowatorów społecznych. Grupy, która tworzyć będzie efektywne koncepcje rozwiązywania miejskich wyzwań społecznych określonych m.in. w takich dokumentach jak Agenda Miejska Unii Europejskiej oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Drugim rezultatem będzie stworzenie metodologii współzarządzania przez mieszkańców zasobami komunalnymi jako przestrzeniami dobra wspólnego. Metodologia ta testowana będzie przez społeczność korzystającą z budynku przy ul. Dolna Brama 8. „Aktywatora Obywatelskiego” (SocialHUB), przestrzeni dla wspierania innowacji społecznych. Trzecim rezultatem będzie stworzenie propozycji regulacji prawnych będących przeniesieniem partnerstwa publiczno-prywatnego na formułę partnerstwa publiczno-społecznego. Regulacja ta ma formalnie sankcjonować współużytkowanie i współzarządzanie przez mieszkańców zasobami komunalnymi.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy