PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak sprostać współczesnym wyzwaniom? Kongres Solidarni w rozwoju

Wyzwania gospodarcze, społeczne, klimatyczne i polityczne, z jakimi zmagamy się współcześnie, będą tematem przewodnim, rozpoczynającego się w poniedziałek, 18 października Kongresu Solidarni w rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa - Świat. Wśród prelegentów są m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. Holger Magel, prof. Gesine Schwan czy prof. Tomasz Szlendak. Spotkania odbywać się będą w Europejskim Centrum Solidarności, a w kongresie można również wziąć udział online. W obu opcjach konieczna jest rejestracja na stronie wydarzenia - www.kongres.solidarniwrozwoju.pl.

A
A

Kilkudziesięciu prelegentów reprezentujących różne środowiska, wykłady, debaty oraz sesje tematyczne. Wszystko w ramach pierwszego Kongresu Solidarni w rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa - Świat. Jak urzeczywistnić koncepcję solidarnego rozwoju, godzącą potrzeby wynikające z gospodarki rynkowej, solidarności społecznej, polityki oraz cyfrowej rewolucji? Uczestnicy podejmą próbę znalezienia odpowiedzi na ważne pytania, wynikające z problemów, na jakie napotykamy we współczesnym świecie.

- Solidarny to poczuwający się do współodpowiedzialności i współdziałania. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia obecnie, w trudnym czasie wielu wyzwań, kryzysów i zagrożeń. Tylko solidarne społeczeństwo, które kieruje się rozumem, nakierowane na długofalowy, trwały, zrównoważony rozwój, będzie w stanie zmierzyć się z nimi. Rozwój, konkurencyjność i atrakcyjność miasta bazuje od początków swojej historii na solidarności społecznej, ale także solidarności przestrzennej i solidarności gospodarczej. Nie ma rozwoju bez solidarności, nie ma Gdańska bez solidarności, bez trwałej, solidnej współodpowiedzialności i współdziałania – zwraca uwagę Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Wielu gości, ciekawe dyskusje

Sesję plenarną, pt. „Solidarność naszych czasów”, otworzy Aleksandra Dulkiewicz wystąpieniem „Solidarni w rozwoju – od idei ku praktyce”. W tej części kongresu wysłuchamyrównież prof. Gesine Schwan, współzałożycielkę i prezeskę, Humboldt-Viadrina Governance Platform, prof. dr hab. Dariusza Filara z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Holgera Magela z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Honorowego Prezydenta Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów oraz prof. dr hab. Jerzego Hausnera, Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu, Fundacja GAP. Podczas sesji tematycznych, hasłami poszczególnych debat będą m.in.: „Kto ma prawo do dobrego życia? Spór demokracji z populizmem” oraz XYZ… Solidarność między pokoleniami (nie tylko o demografii, technologii i klimacie). Oprócz wybitnych naukowców, dziennikarzy czy społeczników, w dyskusjach wezmą udział również samorządowcy. W debacie zatytułowanej „Samorząd – inwestor czy animator wspólnoty obywateli” udział wezmą m.in. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Stacjonarnie i online – konieczna rejestracja

I Kongres Solidarni w rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa – Świat rozpocznie się w poniedziałek, 18 października, o godz. 10.00. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w wydarzeniu stacjonarnie - w  Europejskim Centrum Solidarności lub online, za pośrednictwem specjalnie utworzonej platformy kongresu. W obu przypadkach konieczna jest rejestracja, której można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej Kongresu.

Współczesne wyzwania z wielu perspektyw

Celem wydarzenia jest podjęcie rozmów na temat wyzwań, którym musimy stawiać czoła każdego dnia. Problemy te związane są z szybko postępującymi zmianami technologicznymi, niestabilną sytuacją polityczną, zmianami klimatycznymi oraz głębokimi przekształceniami w demografii, kulturze, gospodarce, czy też szeroko rozumianej sferze obywatelskiej i publicznej.
Uczestnikami kongresu będą reprezentanci różnych środowisk zawodowych, społeczności lokalne, osoby o różnorodnych przekonaniach, przedstawiciele różnych pokoleń. Dzięki tej różnorodności możliwe będzie zebranie wielu opinii, łącząc unikatowe i specyficzne doświadczenia każdego uczestnika. Solidarnie poszukiwać będziemy nowych ścieżek rozwoju, z poszanowaniem praw i godności każdego z nas. 


Pełen harmonogram wystąpień dostępny jest na stronie Kongresu.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy