Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dla mieszkańców- usuwanie skutków awarii przepompowni

A
A

Awaria Przepompowni Ścieków Ołowianka została  usunięta. Informujemy, że nie ma już konieczności minimalizowania użycia bieżącej wody przez mieszkańców. Dziękujemy mieszkańcom, którzy zareagowali na nasz apel.

Jeśli na skutek awarii piwnice i nieruchomości zostały podtopione apelujemy o kontakt:

994 – w przypadku zgłoszenia podtopienia (alarmowy numer Saur Neptun Gdańsk)

Z biurem Obsługi Klienta SNG w przypadku zgłoszenia szkód:

Tel. 58 301-30-91 albo 58 325-27-00  lub mailowo: info@sng.com.pl

Mieszkańcy, w tym szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w usuwaniu skutków awarii proszone są o kontakt z:

Gdańskim Centrum Kontaktu pod nr tel.: 58 52-44-500 (czynny przez całą dobę) lub e-mail: gck@gdansk.gda.pl

Mieszkańcy korzystający z mienia komunalnego w przypadku konieczności zgłoszenia awarii i lub potrzeby pomocy w usuwaniu skutków podtopień proszone są o kontakt:

Biurem Obsługi Mieszkańców Nr 2

Tel. 58 301 45 53

bom2@gznk.pl

lub numer alarmowy czynny w weekendy całą dobę:  693 957 527  lub  519 540 263

Na Dolnym Mieście zostały podstawione kontenery, do których będzie można wyrzucać zniszczone mienie.  Zlokalizowane są przy adresach: 

  • Chłodna 6
  • Łąkowa 32-33
  • Sempołowskiej 1A, B 2A
  • Sempołowskiej 5
  • Szuwary 3A + 3B
  • Wróbla 1/10B 1/10C
  • Chłodna 9
  • Łąkowa 28
  • Kurza 9

Ponadto Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Motławy w Gdańsku informuje, iż w dniu 16.05.2018 r., w godzinach porannych, pobrane zostały próbki wody z Zatoki Gdańskiej (Westerplatte, Stogi plaża - wejście 26 i Brzeźno – Dom Zdrojowy wejście 41). Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecności Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

Jakość wody Zatoki Gdańskiej w całym Trójmieście jest nadal monitorowana. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadal ostrzega przed kąpielą w wodach całej Zatoki Gdańskiej.

Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy