PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

II spotkanie otwarte Młode Miasto – przyszłość dzielnicy

Drugie z cyklu spotkanie o Młodym Mieście, odbędzie się 28 października i przyjmie formę otwartego wydarzenia dla mieszkańców Gdańska. W programie spotkania zaplanowano omówienie przykładów rewitalizacji obszarów postindustrialnych oraz dyskusję z uczestnikami. Ekspertem wprowadzającym w zagadnienie przekształcenia terenów nadwodnych będzie pani Agnieszka Zając, odpowiedzialna za proces transformacji gandawskich doków w Belgii. W spotkaniu weźmie również udział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta miasta.

A
A

Młode Miasto to część Gdańska, zlokalizowana na terenach postoczniowych i poprzemysłowych na północ od ul. Wałowej. Docelowo obszar zajmuje ponad 150 ha, a jego naturalną kontynuacją jest rejon Polskiego Haka. W procesie wykształcania tożsamości tego miejsca niezwykle ważną rolę pełni dziedzictwo dawnych terenów stoczniowych i przemysłowych. Jednocześnie rosnąca w ostatnich latach popularność Młodego Miasta, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, przyczyniła się do konieczności przemyślenia na nowo jego charakteru urbanistycznego. Przyszłością Młodego Miasta i Polskiego Haka zajmuje się m.in. reaktywowana w 2021 r. Rada Interesariuszy, ale jednocześnie zależy nam, aby o przyszłości Młodego Miasta i Polskiego Haka mogli wypowiedzieć się także inni mieszkańcy Gdańska, wielokrotnie wyrażający zainteresowanie tym tematem.

Tej dyskusji służyć ma proces konsultacyjny „Młode Miasto – przyszłość dzielnicy”, w ramach którego dyskutowana jest przyszłość obszaru, jego funkcje i sposób organizacji przestrzeni. Wyniki posłużą kreowaniu docelowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych tego miejsca.

Cykl spotkań przygotowany przez Biuro Architekta Miasta przy współpracy z Inicjatywą Miasto obejmuje 6 spotkań, które odbywają się cotygodniowo w czwartki w godz. 17.00-19.30 w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (wejście od ul. Wałowej). Harmonogram spotkań:

21.10 – I Spotkanie otwarte - odbyło się

28.10 – II Spotkanie otwarte - godz. 17.00 - 19.30

04.11 – I Spotkanie Warsztatowe - godz. 17.00 - 19.30

18.11 – II Spotkanie Warsztatowe - godz. 17.00 - 19.30

25.11 – Warsztat ekspercki - godz. 17.00 - 19.30

09.12 – III Spotkanie otwarte - godz. 17.00 - 19.30

Na spotkania otwarte wstęp jest wolny. Na spotkania warsztatowe odbywa się rejestracja na adres email: gwp@gdansk.gda.pl

Izabela Kozicka-Prus (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy