Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gryf Gospodarczy dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Tegoroczne nagrody "Pomorski Gryf Gospodarczy" rozdane. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała nagrodę w kategorii Lider przedsiębiorczości młodzieżowej, a Gdańsk otrzymał również wyróżnienie w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom.

A
A

Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" organizowany jest corocznie od 2000 r., a statuetka „Gryfa Gospodarczego" jest jedną z regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego.

Liderem przedsiębiorczości młodzieżowej została  Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości powołana przez Miasto Gdańsk, która od lat wspiera i rozwija działania w zakresie edukacji przedsiębiorczej młodzieży. Realizowane projekty opierają się w dużej mierze na kompleksowości i długoterminowej współpracy biznesu z przedstawicielami edukacji.

- Jesteśmy dumni z tego, że stworzyliśmy sieć nauczycieli, z którymi wspólnie budujemy flagowy projekt, którym są Lekcje przedsiębiorczości. Jednak sukces wypracowany jest umiejętnym stworzeniem programów dedykowanych dla dzieci i młodzieży. To właśnie nasi absolwenci stawiają  już pierwsze kroki na rynku trójmiejskich startupów. Ich sukcesy to z pewnością wielka determinacja ale także udział w takich projektach jak Gdańsk Bussines Week, Startup Factory czy też Lekcje Przedsiębiorczości. Już teraz, po wielu latach rozwoju naszej działalności edukacyjnej, dostrzegamy potencjalne efekty synergii wynikające z kompleksowego podejścia do edukacji przedsiębiorczej. Warto podkreślić, że w naszych programach łącznie bierze udział ponad 5000 uczestników rocznie, jesteśmy organizatorem lub partnerem ponad 100 wydarzeń edukacyjnych , a także współpracujemy z ponad 60 firmami – mówi Tomasz Szymczak, prezes zarządu.

- Jesteśmy dumni, że tworzymy już od 6 lat topową, międzynarodową konferencje edukacyjną BeZee podejmującą tematykę trendów w nauczaniu. To wydarzenie unikatowe na skalę Pomorza, a zagraniczni goście sprawiają, że możemy podejmować temat przyszłości edukacji na poziomie europejskim. Ponadto Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, który poza opieką prawną, mentorską i doradczą, oferuje także infrastrukturę i miejsca pod wynajem lokali na preferencyjnych warunkach – dodaje Szymczak.  

Miasto Gdańsk otrzymało wyróżnienie w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w naszym mieście jest realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Miasta GDAŃSK 2030 Plus” poprzez Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość, którego celem nadrzędnym jest m.in. zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmacniania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych oraz skuteczne i kompleksowe wsparcie gdańskich przedsiębiorstw i organizacji.

Jednocześnie Miasto Gdańsk prowadzi projekty stażowe – Wakacyjny Staż i Wypracuj Przyszłość – ułatwiające młodym ludziom wejście na rynek pracy oraz udostępnia przedsiębiorcom interaktywny poradnik Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy stanowiący kompendium wiedzy obejmującej porady, wskazówki i wymagania jakie stoją przed osobami zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą, jak i przed działającymi już przedsiębiorcami. W październiku br. uruchomiony zostanie serwis internetowy www.przedsiebiorczygdansk.pl, który w jednym miejscu zgromadzi istniejącą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku, ale również informacje ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

  • pełny proces rejestracji działalności gospodarczej,
  • źródła finansowania działalności,
  • zatrudnianie pracowników,
  • katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
  • miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu,
  • informację o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto,

oraz

  • jak w 5 krokach założyć firmę,
  • szybki dostęp do CEiDG oraz wyszukiwarki przedsiębiorców,
  • katalog poradników dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Serwis posiadać będzie funkcję tłumaczenia w ponad 30 językach obcych.

Ponadto w Urzędzie Miejskim działa punkt kompleksowej obsługi dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz aktywnych przedsiębiorców MŚP. Pracownicy Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej pomagają osobom z zagranicy przy zakładaniu działalności gospodarczej, udzielają informacji na temat koncesji, pozwoleń i innych wymagań dotyczących przedsiębiorców, udzielają także informacji polskim przedsiębiorcom o warunkach podejmowania działalności poza granicami naszego kraju. Od czerwca 2013r. działa też Punkt Potwierdzający Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy