Gdańskie Forum Zmian Klimatu wkracza w drugi etap
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie Forum Zmian Klimatu wkracza w drugi etap

Gdańskie Forum Zmian Klimatu wkracza w drugi etap
Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi? To zasadnicze pytanie, na które usiłują znaleźć odpowiedź uczestnicy Gdańskiego Forum Zmian Klimatu (GFZK). W piątek, 22 października w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się drugie spotkanie z trzech zaplanowanych w ramach całego wydarzenia. W trakcie tej części członkowie Rady Forum będą poszukiwać rozwiązań na problemy zidentyfikowane podczas pierwszej fazy. Rezultaty zostaną zaprezentowane podczas trzeciego etapu, zaplanowanego na wiosnę.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk stworzył plan adaptacji do zmian klimatu, który nie jest dokumentem zamkniętym, jego założenia będą aktualizowane. Celem Gdańskiego Forum Zmian Klimatu jest wypracowanie propozycji zmian w tym dokumencie. Gdańskie Forum Zmian Klimatu oparte jest o proces otwartego planowania. To uczestnicy forum identyfikują problemy oraz zagrożenia związane z zachodzącymi zmianami klimatycznymi oraz debatują nad propozycjami ich rozwiązania. Biorący udział w spotkaniach Forum mieszkańcy, grupy bezpośrednio zainteresowane, przedstawiciele nauki, specjaliści i organizacje pozarządowe mogą wypowiedzieć się i zaangażować w rozwiązanie problemów, które są dla nich najważniejsze. Mają więc realny wpływ na procesy decyzyjne związane z zachodzącymi zmianami w środowisku.

Zaproponowana formuła Forum zakłada trzy spotkania.

  • faza identyfikacji problemu – odbyło się w listopadzie 2020,
  • faza szukania rozwiązania – 22 października,
  • faza prezentacji wyników – zaplanowane na wiosnę 2022 r.

Czas na ekspertów

W najbliższej odsłonie GFZK wezmą udział członkowie tzw. Rady Forum. Jest to gremium złożone z ekspertów, którzy będą szukać rozwiązań problemów zidentyfikowanych podczas pierwszego spotkania w ramach GFZK. Ostatnie, podsumowujące spotkanie odbędzie się w przyszłym roku. W tej części ponownie będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami rekomendowanymi przez Radę Forum, a następnie zgłosić swoje uwagi.

Forum – wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem zagadnień klimatycznych

Gdańskie Forum Zmian Klimatu to cykl spotkań, podczas których uczestnicy wskazują i nazywają konkretne problemy, a następnie wypracowują propozycje i metody rozwiązań. W obradach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, a wspierają ich eksperci i przedstawiciele UMG. Do udziału w konsultacjach organizatorzy zapraszają również działaczy społecznych, aktywistów miejskich oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy związane z dbaniem o naszą planetę. Dyskusje w ramach Forum Zmian klimatu odbywają się w kilku grupach tematycznych, m.in.: opady a powódź, jakość powietrza, zmiany temperatury i występujące susze.

Co dalej?

Uczestnicy Forum podczas dyskusji wiosną 2022 roku wybiorą najbardziej akceptowalne społecznie zmiany w Palnie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu. Wypracowane rozwiązania trafiają do ekspertów, którzy zweryfikują ich zgodność z obowiązującym prawem, zbadają kompetencje gminy w tym zakresie oraz kompatybilność z innymi dokumentami. Efektem jest wybór najlepszych rozwiązań. Ostatnim etapem jest prezentacja wyników, które jednocześnie są rekomendacją do wdrożenia określonych działań. Zmiany w planie adaptacji muszą być przyjęte na drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.