PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie Forum Zmian Klimatu wkracza w drugi etap

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi? To zasadnicze pytanie, na które usiłują znaleźć odpowiedź uczestnicy Gdańskiego Forum Zmian Klimatu (GFZK). W piątek, 22 października w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się drugie spotkanie z trzech zaplanowanych w ramach całego wydarzenia. W trakcie tej części członkowie Rady Forum będą poszukiwać rozwiązań na problemy zidentyfikowane podczas pierwszej fazy. Rezultaty zostaną zaprezentowane podczas trzeciego etapu, zaplanowanego na wiosnę.

A
A

Gdańsk stworzył plan adaptacji do zmian klimatu, który nie jest dokumentem zamkniętym, jego założenia będą aktualizowane. Celem Gdańskiego Forum Zmian Klimatu jest wypracowanie propozycji zmian w tym dokumencie. Gdańskie Forum Zmian Klimatu oparte jest o proces otwartego planowania. To uczestnicy forum identyfikują problemy oraz zagrożenia związane z zachodzącymi zmianami klimatycznymi oraz debatują nad propozycjami ich rozwiązania. Biorący udział w spotkaniach Forum mieszkańcy, grupy bezpośrednio zainteresowane, przedstawiciele nauki, specjaliści i organizacje pozarządowe mogą wypowiedzieć się i zaangażować w rozwiązanie problemów, które są dla nich najważniejsze. Mają więc realny wpływ na procesy decyzyjne związane z zachodzącymi zmianami w środowisku.

Zaproponowana formuła Forum zakłada trzy spotkania.

  • faza identyfikacji problemu – odbyło się w listopadzie 2020,
  • faza szukania rozwiązania – 22 października,
  • faza prezentacji wyników – zaplanowane na wiosnę 2022 r.

Czas na ekspertów

W najbliższej odsłonie GFZK wezmą udział członkowie tzw. Rady Forum. Jest to gremium złożone z ekspertów, którzy będą szukać rozwiązań problemów zidentyfikowanych podczas pierwszego spotkania w ramach GFZK. Ostatnie, podsumowujące spotkanie odbędzie się w przyszłym roku. W tej części ponownie będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami rekomendowanymi przez Radę Forum, a następnie zgłosić swoje uwagi.

Forum – wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem zagadnień klimatycznych

Gdańskie Forum Zmian Klimatu to cykl spotkań, podczas których uczestnicy wskazują i nazywają konkretne problemy, a następnie wypracowują propozycje i metody rozwiązań. W obradach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, a wspierają ich eksperci i przedstawiciele UMG. Do udziału w konsultacjach organizatorzy zapraszają również działaczy społecznych, aktywistów miejskich oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy związane z dbaniem o naszą planetę. Dyskusje w ramach Forum Zmian klimatu odbywają się w kilku grupach tematycznych, m.in.: opady a powódź, jakość powietrza, zmiany temperatury i występujące susze.

Co dalej?

Uczestnicy Forum podczas dyskusji wiosną 2022 roku wybiorą najbardziej akceptowalne społecznie zmiany w Palnie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu. Wypracowane rozwiązania trafiają do ekspertów, którzy zweryfikują ich zgodność z obowiązującym prawem, zbadają kompetencje gminy w tym zakresie oraz kompatybilność z innymi dokumentami. Efektem jest wybór najlepszych rozwiązań. Ostatnim etapem jest prezentacja wyników, które jednocześnie są rekomendacją do wdrożenia określonych działań. Zmiany w planie adaptacji muszą być przyjęte na drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.

Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy