Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

"Gdańska samorządność - wczoraj i dziś" - zapraszamy na konferencję

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy Tadeusz Gleinert, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz serdecznie zapraszają na konferencję naukową „Gdańska samorządność - wczoraj i dziś. Odsłona druga” w dniach 29-30 maja 2015 roku (piątek-sobota) w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47 w Gdańsku – wstęp wolny (główne wejście Ratusza).

A
A

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy Tadeusz Gleinert, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz serdecznie zapraszają na konferencję naukową „Gdańska samorządność - wczoraj i dziś. Odsłona druga” w dniach 29-30 maja 2015 roku (piątek-sobota) w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47 w Gdańsku – wstęp wolny (główne wejście Ratusza).

Program konferencji:

Dzień 1 (29 maja): Ratusz Głównego Miasta

10.00 – rozpoczęcie

10.15: dr hab. Peter Oliver Loew – Od miasta bez samorządu do samorządu bez wolności: Gdańsk, 1920-1945

10.35: dr Sylwia Bykowska – Władze administracyjne Gdańska w Polsce Ludowej

10.55 dr inż. arch. Artur Kostarczyk – Planowanie rozwoju przestrzennego Gdańska w latach 1945-1990

11.15-11.35: dyskusja

11.35-11.55: przerwa

11.55: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Gdańska i pomorska samorządność - idee Lecha Bądkowskiego

12.15: prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki – Tożsamość Gdańska oraz postawy obywatelskie jego mieszkańców w perspektywie zmiany społecznej

12.35: dr Przemysław Ruchlewski - Samorządność Gdańska a idee solidarnościowe w czasie transformacji ustrojowej 1989-1990

12.55-13.15: dyskusja

13.15-14.00: przerwa

14.00: dr Tomasz Tobis – Przestrzeń Gdańska i przemiany jakości życia w oglądzie mieszkańców na podstawie badań w latach 1996-2015

14.20: Katarzyna Kurkowska – Współczesne przykłady zewnętrznych atrybutów władzy samorządowej

14.40: dr Janusz Trupinda – Rekonstruowanie pamięci o przeszłości Gdańska. Ratusz Głównomiejski w latach 1945-1970

15.00: zakończenie konferencji

 

Dzień 2 (30 maja): Ratusz Głównego Miasta

10.00 – rozpoczęcie

10.15: prof. dr hab. Grzegorz Grzelak - Współczesne i historyczne wymiary polskiej samorządności terytorialnej

10.45: Marcin Nowicki – Musimy się dogadywać – czyli sposób na lepsze życie w Gdańsku

11.05-11.30: przerwa

11.30: Debata Prezydentów Miasta Gdańska w okresie III Rzeczpospolitej z udziałem:

  • Jacek Starościak – Prezydent Miasta Gdańska w latach 1990-1991
  • Franciszek Jamroż - Prezydent Miasta Gdańska w latach 1991-1994
  • Tomasz Posadzki - Prezydent Miasta Gdańska w latach 1994-1998
  • Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska od 1998 roku
  • Prowadzący: Marek Ponikowski

13.00: zakończenie

Prowadzący konferencję: prof. dr hab. Edmund Kizik, dr Sylwia Bykowska

Drugiej odsłonie konferencji naukowej "Gdańska samorządność - wczoraj i dziś" towarzyszyć będzie wystawa plenerowa "25 lat samorządu terytorialnego w Gdańsku" zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy, prezentowana od 26 maja br. w Filharmonii Gdańskiej. Natomiast od 28 maja do 15 września br. serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy między Bramą Wyżynną a Muzeum Bursztynu.

Wystawa prezentuje kształtowanie się samorządu lokalnego w Gdańsku od 1990 roku, jak i również zmiany, które poczynione zostały w Mieście na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Monika Kryger (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska