PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańska Rada ds. Rozwoju Wolontariatu

Celem powstałej rady, jest planowanie działań w związku z przyznaniem miastu tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022. Mają one wpłynąć na stały rozwój wolontariatu, który już teraz prężnie działa. Wypracowywane działania przedstawiane będą Prezydent Gdańska i wdrażane w życie w przyszłym roku oraz w kolejnych latach.

A
A
Gdańska Rada ds. Rozwoju Wolontariatu
Gdańska Rada ds. Rozwoju Wolontariatu
Michał Wlazło


- Przyszły rok będzie się skupiał w dużej mierze na działaniach związanych z przyznanym nam tytułem Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022. Przed nami dużo pracy, podczas której musimy wypracować odpowiednią strategię i pomysły działań rozwojowych. Będziemy spotykać się regularnie i dyskutować o tym, co można zrobić w Gdańsku w przyszłym roku, ale także podejmować takie inicjatywy, które będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Wolontariat to niesamowicie ważny element rozwoju społeczności lokalnej. Każdego dnia dzięki zaangażowaniu tysięcy osób, które aktywnie dbają o wspólne dobro, Gdańsk może się rozwijać w wielu dziedzinach. To także postawa obywatelska, która uczy empatii, wartości i uważności na świat wokół nas. Pomagając innym, pomagamy również sobie. Wolontariat jest niezwykle wartościowym działaniem, które należy wspierać i rozwijać, aby tworzyć lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Gdańska Rada ds. Rozwoju Wolontariatu

W jej skład wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Urząd Miejski w Gdańsku, Stadion Gdańsk, Stowarzyszenie Polska 2050, Regionalne Centrum Wolontariatu, Europejskie Centrum Solidarności, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Pracodawcy Pomorza, Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, Fundacja Gdańska, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, Stowarzyszenie Inne jest Piękne czy Stowarzyszenie Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.

Działania związane z powstaniem Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu rozpoczęły się w czerwcu, kiedy to odbył się warsztat partycypacyjny. Podczas niego przedstawiciele różnych organizacji mieli możliwość przedstawienia, co według nich jest ważne i jak może to wpłynąć na rozwój wolontariatu z ich perspektywy.

Rada ma za sobą już kilka spotkań, podczas których zarysowane zostały działania, jakie mogą zostać podjęte przy okazji Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022. Szczegółowy plan i harmonogram będzie ustalany podczas kolejnych zebrań.

Europejska Stolica Wolontariatu Gdańsk 2022

Zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Gdańska w wolontariat we wszystkich obszarach życia społecznego, od zawsze było jednym z najwyższych w skali kraju. Zostało to dostrzeżone na arenie międzynarodowej, czego wynikiem było przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Działanie to zostało zainicjowane w 2013 roku przez Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV). W 2020 roku zapadła decyzja, że w 2022 roku to właśnie Gdańsk będzie Europejską Stolicą Wolontariatu.

Tytuł jest z jednej strony wyróżnieniem za dotychczasowe działania w zakresie wolontariatu, ale także motywacją do dalszego rozwoju. Jest to impuls do podejmowania kolejnych działań w obszarze wolontariatu w mieście. Gdańsk jest gotowy, by promować kulturę wolontariatu i swoimi inicjatywami inspirować innych.

Miasto od lat wspiera wolontariuszy i inicjatywy obywatelskie. Zapewnia stałe finansowanie aktywności wolontariackich i prowadzenie Regionalnego Centrum Wolontariatu. Co roku odbywa się Gdański Tydzień Wolontariatu i to w Gdańsku powstała pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do pośrednictwa wolontariatu WolontariApp. Według badań satysfakcji życia mieszkańców Gdańska ponad 60% mieszkańców deklaruje swój udział w wolontariacie.

Patryk Rosiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy