PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańska Nagroda Równości – geneza, historia, laureaci

Już po raz czwarty można składać wnioski o przyznanie nagrody dla osób, które w sposób szczególny działają na rzecz praw człowieka, krzewienia idei równości i różnorodności w Gdańsku. Zgłoszenia za działania w roku 2020 przyjmowane są do 11 czerwca do godz. 15.00.

A
A
Alan Aleksandrowicz podczas gali w 2019 roku fot. Dominik Paszliński www.gdansk.pl
Alan Aleksandrowicz podczas gali w 2019 roku
Dominik Paszliński www.gdansk.pl

Gdańska Nagroda Równości przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2017 roku osobom fizycznym za działalność w ostatnim roku na rzecz gdańszczan i gdańszczanek.

Doceniane są działania w obszarze nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodzone mogą być także osoby, które dokonały bohaterskiego czynu w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

I Gdańska Nagroda Równości

Po raz pierwszy w historii Gdańską Nagrodę Równości wręczono 10 grudnia 2017 roku, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, w Europejskim Centrum Solidarności. Nagrodę z rąk prezydenta Piotra Kowalczuka odebrało dwoje laureatów - trzeciego nie wyłoniono.

W sumie wpłynęło 16 nominacji do nagrody w trzech kategoriach: „Praktyk/Praktyczka”, „Wizjoner/Wizjonerka” i „Bohater/Bohaterka”. O tym, kto został zwycięzcą w jednej z trzech kategorii decydowała siedemnastoosobowa kapituła, w skład której weszli przede wszystkim członkowie Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, powołanej przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. To właśnie Gdańska Rada jest inicjatorką przyznania wyróżnienia, a sam pomysł zgłosił członek I kadencji Rady i prawnik Tomasz Snarski.

Gdańską Nagrodę Równości w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka”, przyznawaną osobie, która swoimi wizjonerskimi pomysłami przyczyniła się w ostatnim roku do rozwoju idei równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, otrzymała Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska - założycielka firm JobHunter oraz business coach, zaangażowana w działania na rzecz doceniania różnorodności w biznesie. Pozostali nominowani w tej kategorii to: Ewa Graczyk, ks. Krzysztof Niedałtowski i Małgorzata Polakowska.

Gdańską Nagrodę Równości w kategorii „Praktyk/Praktyczka”, przyznawaną osobie, która codzienną pracą przyczyniła się w ostatnim roku do realizacji idei równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, otrzymał Piotr Bogdanowicz - dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastyki i historii sztuki, pionier w edukacji włączającej i integrującej dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci zdrowe. Pozostali nominowani w tej kategorii: Anna Butrym, Anna Fedas, Aleksandra Konczal, Magdalena Kopacz i Nikodem Mrożek.

Kapituła zdecydowała się nie przyznawać w 2017 roku Nagrody Równości w trzeciej, ostatniej kategorii, „Bohater/Bohaterka”, przyznawanej osobie, która odznaczyła się w ostatnim roku bohaterskim działaniem na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

- Swoją decyzję motywujemy niewystarczającym opisem złożonych nominacji. Wszystkie pięć nominacji bardziej cechowały wyróżniki „Praktyka/Praktyczki” czy „Wizjonera/Wizjonerki”. Decyzja podyktowana jest niepełnym zrozumieniem istoty nagrody w tej kategorii - tłumaczył Piotr Olech, członek Kapituły Nagrody.

II Gdańska Nagroda Równości

Uroczystość drugiej edycji wręczenia tych nagród odbyła się w 9 grudnia 2018 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, także w Europejskim Centrum Solidarności. Spośród ośmiu osób nominowanych do Nagrody (wyłonionych z 11. zgłoszonych), kapituła wyłoniła troje laureatów: Ewę Patyk, Dorotę Zabłudowską i Krzysztofa Skrzypskiego.

Od 2018 roku Nagroda nie była już przyznawana w osobnych kategoriach, ale jednej - łączącej trzy obszary, za które do tej pory ją przyznawano.

- Trójka laureatów tegorocznej Gdańskiej Nagrody Równości na co dzień w szczególny sposób działała na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wykluczeniom w naszym mieście. To m.in. dzięki takim postaciom w Gdańsku było możliwe wprowadzenie Modelu na rzecz Równego Traktowania - podkreślał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podczas uroczystości.

Ewa Patyk to specjalistka wspierająca rodziny i organizatorka społeczności lokalnej w Domu Sąsiedzkim Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej na Oruni. Zapoczątkowała nurt pracy z harcerzami z niepełnosprawnością oraz lokalny ruch Klubów Rodziców. Jest autorką m.in. kursów online dla rodziców przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Dorota Zabłudowska to Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, także wiceprezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, została wyróżniona za sprzeciwianie się niekorzystnym dla praworządności zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowym Rejestrze Sądowym i sądach powszechnych. Kapituła Nagrody zwróciła uwagę, że od SN, KRS i sądów powszechnych zależy przestrzeganie praw człowieka i zasad sprawiedliwości. Chodzi o prawo do niezawisłego i niezależnego rozpoznania spraw oraz równość wobec prawa.

Krzysztof Skrzypski jest kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku, Laureat jest też prezesem Spółdzielni Socjalnej CieKAWA w Gdańsku, która tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest także działaczem Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie.

III Gdańska Nagroda Równości

Elisabeta Mîndra Căldărar, Elżbieta Rutkowska, Patrycja Medowska zostały laureatkami III Gdańskiej Nagrody Równości, za rok 2019. W trzeciej edycji nominowano trzynaście osób.

W 2019 roku nagroda po raz pierwszy zyskała imię Pawła Adamowicza. Gdańska Rada ds. Równego Traktowania podjęła również uchwałę o nadaniu specjalnego wyróżnienia Pawłowi Adamowiczowi za jego wyjątkowy wkład w budowanie miasta otwartego dla wszystkich oraz zaangażowanie w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w Gdańsku. Wyróżnienie to w postaci Medalu Okolicznościowego wręczono żonie zmarłego prezydenta.

- Cieszę się, że Gdańska Nagroda Równości staje się najpiękniejszym pomnikiem, nie z metalu czy brązu, pomnikiem upamiętniania dziedzictwa Pawła Adamowicza - powiedział podczas uroczystości Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. - Żyjemy w czasach, kiedy wmawia się nam, że drogą do bezpieczeństwa jest zamknięcie się na innych, skierowanie naszej solidarności przeciwko innym. Tak nie jest, tylko otwarcie się na innych, zapewni pokój. Takie było też przekonanie Pawła Adamowicza, który doszedł do niego pracując dla Gdańska. Cieszę się, że nagroda jest jego imienia, że razem z Pawłem tworzyliśmy nasz zespół. I gratuluję wszystkim trzynastu nominowanym, sama nominacja jest najważniejsza, bo to dostrzeżenie wysiłku, pracy na rzecz wartości i innych ludzi.

Gala Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza odbyła się 11 grudnia, w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności.

Laureatkami Nagrody zostały Elisabeta Mîndra Căldărar, Elżbieta Rutkowska i Patrycja Medowska.

Elisabeta Mîndra Căldăra otrzymała nagrodę za odwagę, bohaterstwo, pracę na rzecz człowieka i praw dziecka. Jest gdańszczanką, kobietą ze społeczności romskiej, imigrantką z Rumunii, na co dzień żyjącą w osadzie w Gdańsku Osowej.

- Od 2018 roku Mindra współtworzyła zespół letniej świetlicy kulturowej, pierwszym w Polsce projekcie skierowanym do dzieci, które dotyka problem żebractwa, głównie dzieci imigrantów romskich - przedstawił sylwetkę laureatki Tomasz Nowicki z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, które prowadzi świetlicę. - Mindra podjęła się zadania niezwykłego, doprowadziła do dialogu z imigrantami z Rumunii, do dialogu międzykulturowego. Ryzykowała własną pozycją w grupie, spotykała się z sankcjami ze strony swojej społeczności, słyszała groźby. Przekonała swoją społeczność, aby dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach świetlicy.

Kolejną laureatką była Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności i szefowa Wydziału Kultury Obywatelskiej. Patrycja Medowska była pierwszym kontaktem, pierwszą osobą, do której gdańscy aktywiści i aktywistki przychodzili ze swoimi pomysłami na równościowe akcje, m.in. debata dot. tęczowych rodzin w czasie I Marszu Równości, (braku) praw osób LGBT, powstanie Programu Praktyki Obywatelskiej dla Imigrantów i Imigrantek. To ona była inicjatorką programu Solidarność Codziennie, przestrzeni, gdzie realizowane mogą być wszystkie ważne i równościowe pomysły gdańskich społeczników.

Z kolei Elżbieta Rutkowska to wizjonerka pracy partnerskiej, u podstaw której leżą wartości równości i solidarności społecznej. Od wielu lat jest zaangażowana w działania równościowe prowadzone na terenie Gdańska. Dzięki nominowanej Trójmiejska Akcja Kobieca nawiązała kontakt z Kongresem Kobiet, co zaowocowało organizacją regionalnych Kongresów Kobiet Pomorza w Gdańsku, w których organizację Elżbieta Rutkowska jest od samego początku zaangażowana. Włączyła się w budowę od podstaw Gdańskiego Centrum Równego Traktowania i współorganizowała działania edukacyjne dla migrantów z Ukrainy.

IV Gdańska Nagroda Równości

Tegoroczna gala wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości zaplanowana została na 28 czerwca, trzecią rocznicę uchwalenia Modelu na rzecz Równego Traktowania, który powstał z inicjatywy Prezydenta Pawła Adamowicza.

Dzień później, 29 czerwca zaplanowano odsłonięcie muralu upamiętniającego zmarłego Prezydenta, przy ulicy Mniszki 6/7 na ścianie sąsiadującej z domem, gdzie wychowywał się Prezydent. Praca o wymiarach 8x15 m, wykonana w technice malarskiej przez warszawskiego artystę plastyka, architekta i opozycjonistę Jarka Malickiego, przedstawiać będzie portret uśmiechniętego Pawła Adamowicza. To będą dwa radosne dni poświęcone pamięci wybitnego gdańszczanina – Prezydenta Pawła Adamowicza.

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody za 2020 rok, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka, po zebraniu co najmniej 2 rekomendacji od grup nieformalnych lub podmiotów, uwiarygadniających dokonania osoby nominowanej i ich znaczenie dla społeczności Gdańska.

Należy je składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości – Wydział Rozwoju Społecznego” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ” ORAZ drogą elektroniczną na adres: grrt@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku edytowalnym, bez załączników), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wersję papierową należy złożyć w:

  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dostępne są także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Patryk Rosiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy