PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk podpisał Kartę Różnorodności

Gdańsk podpisał Kartę Różnorodności
Prezydent Paweł Adamowicz, w imieniu gdańskiego magistratu podpisał Kartę Różnorodności, deklarację dbania o przyjazną i otwartą kulturę pracy w Urzędzie Miejskim. Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce, które podpisało taką deklarację. Tego samego dnia odbyła się również inauguracja zespołu pracującego nad Modelem na rzecz Równego Traktowania.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podpisując Kartę Różnorodności Gdańsk dołączył do grona prawie dwustu organizacji, firm i instytucji w Polsce, które zobowiązały się, jako pracodawcy, do aktywnych działań na rzecz promowania polityk równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

- Polska zawsze była krajem wielu narodów i kultur. Po drugiej wojnie światowej z polskiego krajobrazu zniknęła duża część naszego dziedzictwa. Z biegiem lat zapominaliśmy o różnorodności, która budowała naszą tożsamość. Teraz, podpisując Kartę Różnorodności, chcemy o tym przypomnieć. Musimy odbudować w sobie wrażliwość na drugiego człowieka. To właśnie w Gdańsku pokazujemy, że istotą człowieczeństwa jest różnorodność i wolność. A naszym obowiązkiem jest stworzenie równych warunków do życia dla każdego człowieka. Tak, by nikt nie czuł się wykluczony z życia w żadnym jego aspekcie – mówił prezydent Paweł Adamowicz.

Wspólnie z Prezydentem Adamowiczem Kartę podpisała Sekretarz Miasta Danuta Janczarek, odpowiedzialna w Urzędzie za zasoby ludzkie i politykę zatrudnienia. To sygnał, że magistrat zauważa i docenia korzyści, jakie niesie ze sobą dbanie o różnorodność zatrudnianych osób. Takie zróżnicowanie doświadczeń i perspektyw pozwala szybciej i lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Podpisanie Karty Różnorodności

O tym, jak ważne jest podpisanie Karty Różnorodności przez samorządy, mówiła Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje w Polsce działania na rzecz Karty. Podkreślała, że siłą Urzędu Miejskiego jest nie tylko bycie znaczącym pracodawcą w regionie, ale rownież możliwość bycia wzorem dla innych firm i instytucji w zarządzaniu różnorodnością.

Sygnowanie Karty jest również jasnym sygnałem, że miasto chcąc przeprowadzić zmianę na lepsze, zaczyna ją od siebie. Ta deklaracja padła bowiem na inauguracji prac nad Modelem na rzecz Równego Traktowania w mieście. I Liceum Ogólnokształcące przyjęło w swoich progach gdańskich aktywistów i aktywistki organizacji pozarządowych, działających przeciw wykluczeniu, przedstawicieli i przedstawicielki szkół i uczelni wyższych, Radnych Miasta i wszystkie osoby, którym bliska jest idea przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans. Tak szeroki zespół ekspertów i ekspertek, do wiosny 2018 roku, stworzy rekomendacje do zmian dzięki którym Gdańsk stanie się miastem jeszcze bardziej otwartym, włączającym i przyjaznym dla każdej mieszkającej w nim osoby. Zwieńczeniem prac będzie głosowanie Rady Miasta nad przyjęciem Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Karta Różnorodności (60.58 KB)

O podobnym procesie, który miał miejsce w stolicy w ramach projektu „Warszawa Różnorodna”, opowiadała Dominika Sadowska, koordynująca w nim pracę ponad 180 organizacji i osób. Nakreślając różnice między akceptacją, integracją a inkluzją, pytała osoby uczestniczące w spotkaniu, na czym polega prawdziwe „włączenie” społeczności dotąd marginalizowanych w życie miasta.

To pytanie przez najbliższe miesiące towarzyszyć będzie sześciu grupom roboczym, które wyodrębniono w zespole eksperckim. Zajmą się one wybraną cechą narażającą na dyskryminację i niepełne korzystanie z możliwości i szans, jakie daje życie w Gdańsku: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wyznania lub bezwyznaniowości i pochodzenia etnicznego.

Tak kompleksowe prace przez najbliższe miesiące nad Modelem na rzecz Równego Traktowania są dowodem i realizacją idei, że solidarność z wykluczonymi i współpraca między różnorodnymi środowiskami były i są siłą Gdańska.

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze