PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańscy nauczyciele wciąż się kształcą

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wręczyła akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 114 gdańskim nauczycielkom i nauczycielom. Uroczystość, odbyła się w poniedziałek, 6 września w Europejskim Centrum Solidarności. Przez 42 sesje egzaminacyjne awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 3 812 osób zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

A
A
Nauczyciele odbierają akty mianowania
Nauczyciele odbierają akty mianowania
fot. Dominik Paszliński

 

- Dziękuję, że chcecie się rozwijać i sięgać po kolejnego stopnie awansu zawodowego. Zawód nauczyciela jest bardzo ważny. To kluczowy element w wychowywaniu młodych obywatelek i obywateli naszego miasta, regionyu, naszej ojczyzny. Podnoszenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli to przede wszystkim korzyści dla dzieci i przyszłych pokoleń. Za te decyzje dziękuję i serdecznie wszystkim gratuluję – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Kadrze pedagogicznej gratulowała także Monika Chabior, zastępczyni. prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Podczas uroczystości nauczycielki i nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie. Wydarzenie uświetnił występ Gdańskiego Chóru Nauczycielskiego.

- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - brzmiały słowa ślubowania.  

Akty otrzymało 114 nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 45 nauczycieli uzyskało maksymalną ocenę z egzaminu od wszystkich członków komisji.

W związku z uzyskanym wyższym stopniem awansu zawodowego wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym wzrasta o 411 zł.

Droga do awansu 

W lipcu 2021 odbyła się 42 sesja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o ten awans. Wcześniej do Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku wpłynęło 115 wniosków od nauczycieli kontraktowych z gdańskich szkół i placówek, którzy otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło finalnie 114 osób.

Zgodnie z procedurą egzaminy przeprowadzały komisje egzaminacyjne, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Skład komisji egzaminacyjnej był inny dla każdego z nauczycieli uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym.

W pracach Komisji egzaminacyjnych uczestniczyło:

  • 2 przewodniczących komisji
  • 70 dyrektorów gdańskich szkół i placówek
  • 11 przedstawicieli Pomorskiego Kuratora Oświaty
  • 15 ekspertów różnych specjalności

Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela tj. 6 kwietnia 2000 roku, w drodze postępowania egzaminacyjnego przez kolejne 42 sesje egzaminacyjne awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 3 812 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

Kolejny stopień na ścieżce kształcenia

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Kolejny stopień awansu - postępowanie kwalifikacyjne na  stopień nauczyciela dyplomowanego przeprowadza Kurator Oświaty.

Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy