PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gaje Ojca w gdańskich parkach

W najbliższy weekend, 19 i 20 października, już po raz ósmy realizowany będzie projekt „Gaj Ojca”. Akcja nawiązuje do tradycji posadzenia przez ojca drzewa na pamiątkę narodzin dziecka. W sobotę i w niedzielę ojcowie dzieci urodzonych w 2018 roku, będą mogli wspólnie posadzić po jednym drzewie w pięciu gdańskich parkach. W Parku Reagana, dumnym ojcom towarzyszyć będzie zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski - tata urodzonego w 2018 roku Maksa.

A
A

W 2018 roku w Gdańsku urodziło się 8590 dzieci, w tym 4217 dziewczynek i 4373 chłopców. Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek były Zuzanna i Julia, natomiast najpopularniejszymi imionami wśród chłopców były Jan i Jakub. Od 2012 roku ojcowie mogą uczcić narodziny swojego dziecka włączając się do projektu „Gaj Ojca”.  Mieszkając w mieście, ojciec nie zawsze ma możliwość zasadzenia drzewa w imię tradycji, dlatego Wydział Środowiska stworzył projekt „Gaj Ojca”. Pierwsze miejsce pod nazwą powstało w Parku Nadmorskim im. Prezydenta Ronalda Reagana w 2012 roku.

 - Choć nazwa nawiązuje do tradycji sadzenia drzewa przez ojca, w uroczystości uczestniczyć mogą także mamy - zachęca Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska UMG.
„Gaj Ojca” to kompozycja zieleni, składająca się z drzew sadzonych każdego roku przez Miasto na wyznaczonym obszarze. Każde drzewo upamiętnia narodziny jednego rocznika gdańszczan.
Poszczególne drzewa oznakowane są tablicą, na której podany jest rok, liczba narodzonych w tym czasie dzieci oraz najczęściej nadawane imiona. Obszar pod „Gaj Ojca” jest oznakowany tablicami informacyjnym opisującymi ideę projektu, przedstawiającymi plan zagospodarowania terenu oraz wizualizację gaju – jak będzie wyglądał, gdy drzewka dorosną.

Tegoroczne „Gaje Ojców” odbędą się w pięciu parkach; Nadmorskim Parku im. Ronalda Reagana, Śródmieściu – przy ul. 3 Maja, Gdańsku Południe – Zieleniec przy ul. Augustowskiej, Oliwie oraz Żabiance. Podczas akcji sadzone będą Planty kolonolistne (Platanus xhispatica) – drzewa rzadko dotychczas wykorzystywane na gdańskich terenach zielonych. Rośliny pochodzą z profesjonalnych szkółek a wykorzystane egzemplarze, to drzewka o obwodzie pnia 25 cm i wysokości 4 metrów.


Ojcowie będą mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej, sfotografować się przy drzewku i tablicy. Uzyskają również pamiątkowy certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Gaj Ojców

Sobota 19.10

11.30 - 12.00 - Zieleniec przy Stawie Młyńskim w Gdańsku Oliwie, ul. Stary Rynek Oliwski

12.30 - 13.00 - Zieleniec przy Potoku Oliwskim, Gdańsk Żabianka - rejon ul. Pomorskiej 82

13.30 - 16.00 – Park Nadmorski Reagana, wejście D od ul. Jagiellońskiej – w zależności od zainteresowania

 

Niedziela 20.10

11.00 – 11.30 - Zieleniec przy ul. 3 Maja, przy budynku N4 i skrzyżowaniu Błędnik

12.00 -  14.00 - Zieleniec przy zbiorniku retencyjnym ul. Augustowska w dzielnicy Gdańsk Południe – w zależności od zainteresowania

Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy