PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Fora Równego Traktowania. Zgłoś się i weź udział

Fora Równego Traktowania. Zgłoś się i weź udział
Od 2018 roku wdrażany jest w Gdańsku Model na rzecz Równego Traktowania. Jego celem jest współtworzenie Gdańska, w którym każda osoba może czuć się bezpiecznie i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym, bez względu na wiek, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, wyznanie i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, płeć czy pochodzenie etniczne i narodowe.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grupa seniorów i seniorek rozmawiająca przy stoliku. Na pierwszym planie osoba zapisująca wnioski z rozmowy
Fora Równego Traktowania

Zapisy Modelu obowiązują do końca 2023 r. Dlatego miasto organizuje Fora Równego Traktowania - spotkania z grupami narażonymi na wykluczenie, aby zaktualizować ich potrzeby z perspektywy praw człowieka.

Każdej z grup poświęcono osobne spotkanie:

 • Forum dot. praw seniorów i seniorek odbyło się 18 maja
 • Forum poświęcone prawom społeczności LGBTQIA+ odbyło się 22 maja
 • Forum poświęcone prawom kobiet odbędzie się 29 maja, od 13:00 do 16:00:

Formularz zgłoszeniowy

 • Forum dot. praw mężczyzn odbędzie się 31 maja, od 11:00 do 14:00,

Formularz zgłoszeniowy

 • Forum dot. praw imigrantów_ek oraz uchodźców odbędzie się 7 czerwca, od 12:00 do 15:00

Formularz zgłoszeniowy

 • Forum poświęcone prawom młodzieży odbędzie się 26 czerwca od 13:00 do 16:00
 • Forum poświęcone prawom osób z niepełnosprawnością odbędzie się 28 czerwca od 12:00 do 15:00.

Potrzeby kolejnych grup zbierane są w sześciu obszarach:

 • Zdrowie i aktywność fizyczna,
 • Praca i uczenie się przez całe życie,
 • Aktywność, wolontariat i kultura,
 • Usługi społeczne i mieszkalnictwo,
 • Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • Przestrzeń publiczna i transport.

Na każde z forów obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Na spotkania zaproszone są zarówno osoby ze społeczności narażonych na wykluczenie, jak i organizacje pozarządowe i instytucje pracujące dla nich i z nimi.

Państwa udział jest niezbędny, aby w nowej polityce dot. praw człowieka wybrzmiał głos i potrzeby gdańszczan i gdańszczanek w różnorodności ich ról i doświadczeń.

Osobą kontaktową we sprawie Forów jest Pani Barbara Borowiak (tel. 58 526 80 09; barbara.borowiak@gdansk.gda.pl,) z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.