Europejski Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia się odbędzie się w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Europejski Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia się odbędzie się w Gdańsku

Europejski Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia się odbędzie się w Gdańsku
Wskutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego, poprawy jakości życia, na świecie systematycznie rośnie odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. Niemal co piąta osoba (19,4%) w Unii Europejskiej, czyli prawie 100 mln ludzi, ma 65 lub więcej lat.* Starzenie się społeczeństwa, wyzwania jakie ono niesie, ale też rozwiązania technologiczne, prognozy zmian i polityki senioralne będą tematami 10. odsłony międzynarodowej konferencji na temat starzejącego się społeczeństwa, która odbędzie się 18-20 października w Gdańsku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Problem starzenia się społeczeństwa i jego konsekwencje dotyczą również Polski. Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w Polsce w 2050 r. udział osób w wieku produkcyjnym w populacji wyniesie 57%, w wieku powyżej 65 r.ż aż 32,7%, natomiast w wieku przedprodukcyjnym niecałe 11%.* 

Europejski Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (eng. The European Week of Active & Healthy Ageing) to coroczne wydarzenie organizowane w ramach programu AAL (Active Assisted Living Program) współfinansowanego przez Komisję Europejską. Gospodarzami spotkania były już m.in. Bilbao, Aarhus, Bukareszt, Gent czy Eindhoven. Konferencja, która podsumuje 10 lat działania Programu AAL, po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, w Gdańsku. Na program wydarzenia składają się interaktywne warsztaty, dyskusje, sesje plenarne, sesje posterowe, spotkania sieciujące. Partnerami konferencji są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacja Gdańska. Rejestracja na konferencje rozpoczęła się 17 maja na stronie ageing-well-week.eu. Tam także znajdą się informacje o zróżnicowanych pakietach uczestnictwa.   

- AAL to program, którego celem jest finansowanie rozwiązań mających za zadanie tworzenie lepszej jakości życia dla osób starszych, wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wspieranie badań w dziedzinie starzenia się. Na przestrzeni lat sfinansowaliśmy ponad 300 projektów usług i produktów dla osób starszych – opowiada Nicola Filizola, przewodniczący komitetu programowego.  

Na konferencję zaprasza także Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska w filmie zamieszczonym na YouTube. 

Organizowany co roku Europejski Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia się jest forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu tworzenia polityk senioralnych w różnych krajach Europy, okazją do zaprezentowania swoich pomysłów i możliwością pozyskania inwestorów przez start-upy lub działające już w branży firmy, miejscem prezentacji najnowszych badań dotyczących starzejącego się społeczeństwa. Podczas spotkania poruszane są także kwestie dotyczące systemu opieki nad osobami starszymi, specyfiki pracy opiekunów oraz zmieniających się warunków życia i potrzeb seniorów.  

Nabór pomysłów na warsztaty podczas konferencji European Week of Active & Healthy Ageing 

Trwa nabór pomysłów na warsztaty podczas EWAHA 2022. Komitet Programowy wskazał cztery obszary tematyczne, w które muszą wpisać się przesłane pomysły:

  1. Wpływ działania Programu AAL na zmiany w sektorze usług dotyczących seniorów
  2. Europejska agenda dobrego starzenia się
  3. Jak przygotować się na starzejące się społeczeństwo
  4. Wzmacnianie rezultatów projektów sfinansowanych przez Program AAL

Organizatorzy konferencji zapewniają wsparcie na każdym etapie opracowywania wniosku: od stworzenia programu, identyfikacji interesariuszy warsztatów po opisanie oczekiwanych wyników i promocję w ramach programu konferencji. Osoby, których sesje zostaną wybrane wezmą udział w EWAHA bezpłatnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 maja o godz. 17.00.  

Szczegółowe opisy obszarów tematycznych, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria wyboru dostępne są na stronie EWAHA 

* Za: Starzenie się społeczeństwa – wyzwania dla rynku pracy – aktywizacja pracowników 50 plus. Raport PARP, 2020. 

Milena MieczkowskaUrząd Miejski w GdańskuFundacja Gdańska
Milena Mieczkowska - najnowsze
Milena MieczkowskaUrząd Miejski w GdańskuFundacja Gdańska
Milena Mieczkowska - najnowsze