PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Europejska nagroda dla www.gdansk.pl!

Europejska nagroda dla www.gdansk.pl!
Kolejny dowód uznania dla strony internetowej Gdańska. W Hradec Kralove w Czechach, przedstawiciel władz miasta odebrał nagrodę EuroCrest Award 2005 dla najlepszej polskiej samorządowej strony internetowej. Nagrodę wręczył wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kolejny dowód uznania dla strony internetowej Gdańska. W Hradec Kralove w Czechach, przedstawiciel władz miasta odebrał nagrodę EuroCrest Award 2005 dla najlepszej polskiej samorządowej strony internetowej. Nagrodę wręczył wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).

 
Kryteria jakie były brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody to: zasób informacji dostępnych na stronie dla mieszkańców i przedsiębiorców, stosowanie nowoczesnych technologii do zwiększania udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji oraz wprowadzenie usług urzędowych on-line.

 
  Nagrodę odebrał Koordynator ds. Internetu w UM w Gdańsku Piotr Murawski (trzeci od lewej).
Fot. Guntars Krasovskis.
Nagroda została wręczona na dorocznej konferencji ISSS/LORIS „Internet w Administracji Publicznej”, która jest największą tego typu konferencją w Europie Środkowej.
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Golden Crest we współpracy z Komisją Europejską oraz organizacjami zrzeszającymi miasta przodujące w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, m.in. Global Cities Dialogue i Telecities.

Oprócz Gdańska nagrodę odebrały również miasta z Litwy, Łotwy, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Wśród zwycięskich miast w ubiegłych latach były m.in.: Praga, Wiedeń, Wilno, Ryga i Timisoara.



Piotr Murawski