Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dzień otwarty Domu Zdrojowego w Brzeźnie

To będzie prawdziwa gratka! Już w niedzielę, 19 sierpnia będzie okazja, aby jeszcze przed remontem generalnym zwiedzić zabytkowy Dom Zdrojowy w Brzeźnie. Centrum Hewelianum zaprasza na dzień otwarty w ramach partnerstwa z PARKOWISKIEM family & friends festiwal, które tego dnia odbędzie się w Parku Haffnera. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

A
A

Zasady zwiedzania
15-osobowe grupy rozpoczynać będą zwiedzanie o każdej pełnej godzinie od 12.00 do 16.00. Miejsce zbiórki wyznaczono przy biurze Parkowiska, przy wejściu do parku Haffnera od strony deptaku. 5 minut przed każdym zwiedzeniem przewodnik będzie zapraszał do zwiedzania. W rolę przewodników wcielą się: Dorota Kuś – członek zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno oraz Adam Specht – architekt, który opracował koncepcję architektoniczną dla nowej funkcji Domu Zdrojowego. Zwiedzanie potrwa ok. 30 minut.

Dom Zdrojowy w nowej szacie
Dom Zdrojowy odzyska dawny blask i świetność pod opieką gdańskiego Centrum Hewelianum, które ma duże doświadczenie w adaptacji zabytkowych budynków. Rozstrzygnięto już konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy i rewaloryzacja zabytku. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta Gdańska, przy współfinansowaniu z funduszy UE.

Dom Zdrojowy w Brzeźnie
Dom Zdrojowy w Brzeźnie
mat. prasowe

Projekt zagospodarowania Domu Zdrojowego przewiduje nadanie mu nowych funkcji - edukacyjnej i kulturalnej. Powstać ma sześć sal warsztatowych, sześćdziesiąt miejsc noclegowych, a także całoroczna restauracja, która jednocześnie będzie miejscem integracji mieszkańców dzielnicy Brzeźno. Tym samym Gdańsk uzyska nowe, ponadlokalne centrum edukacyjne o profilu ekologicznym, idealne do organizacji tzw. zielonych szkół. Oferowane przez Centrum Hewelianum zajęcia będą realizowane w formie wykładów, warsztatów jednodniowych lub kilkudniowych pakietów edukacyjnych.

 -W nowym centrum edukacji ekologicznej będziemy prowadzić tematyczne zajęcia mające na celu kreowanie pozytywnych postaw wobec środowiska. Funkcja edukacyjna w formule „zielonej szkoły”  z jednej strony pozwoli nam ożywić ten niezwykły obiekt i wprowadzić do niego elementy edukacyjne  zgodnie z misją Hewelianum, z drugiej, dzięki funkcji kulturalnej, przywrócić obiekt dzielnicy oraz miastu - mówi Monika Lisowska, zastępca dyrektora Centrum Hewelianum.

Projekt rewitalizacji obejmuje także zagospodarowanie terenu otaczającego Dom Zdrojowy. Odtworzone zostaną fragmenty ogrodu z trawnikami i zielenią ozdobną. Powstaną też nowe strefy edukacyjna i rekreacyjna oraz miejsca parkingowe.

Dom Zdrojowy został wzniesiony w 1893 roku w parku zdrojowym, w miejsce Domu Kuracyjnego (Kurhausu), który spłonął rok wcześniej - od początku pełnił funkcje uzdrowiskowe. Pierwotnie był to trójbryłowy budynek na planie prostokąta, z reprezentacyjną częścią centralną i dwoma symetrycznymi skrzydłami bocznymi z drewnianymi werandami. Ok. 1900 roku uzupełniono funkcje Domu Zdrojowego, od strony wschodniej stawiając przy nim eklektyczny budynek murowany, znacznie różniący się od jednorodnego wystroju głównej bryły budynku. Do tej części Domu Zdrojowego prowadzi wejście bezpośrednio z ul. Zdrojowej wiodącej do plaży. Po II wojnie światowej drewniane galerie zamknięto ścianami, a wnętrze budynku podzielono na komunalne lokale mieszkalne.

Zbieramy OPOWIEŚCI z DOMU ZDROJOWEGO w BRZEŹNIE
Centrum Hewelianum, które jest nowym gospodarzem Domu Zdrojowego, chce zgromadzić archiwum tego miejsca. Niecodzienni goście, przygody słuchaczek szkoły pielęgniarskiej, barwne losy lokatorów, romantyczne spacery i legendy tego miejsca…
Zapraszamy do kontaktu każdego, kto chce podzielić się swoją historią związaną z Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Mile widziane są zdjęcia z rodzinnych albumów!
Historie prosimy przesyłać na adres: zdrojoweopowiesci@hewelianum.pl 

Monika Mikołajczyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Centrum Hewelianum