PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dyrektorzy placówek oświatowych poszukiwani

W 2019 roku odbędą się trzydzieści trzy konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych. Najbliższe otwarte konkursy odbędą się 8 i 13 marca. Konkursy odbywają się w Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238. Zainteresowanych pracą na stanowisku dyrektorskim zapraszamy również do składania aplikacji. Czas na złożenie dokumentów w kolejnych konkursach jest do 14 marca.

A
A

W związku z upływem w roku szkolnym 2018/2019 kadencji dyrektorów szkół, utworzeniem nowej szkoły lub złożeniem przez dyrektorów wniosków o odwołanie z funkcji dyrektora w ciągu roku odbędzie się 33 konkursów na stanowisko dyrektorskie.

Do udziału w konkursach zachęca Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych   - Zapraszam wszystkich świadomych swoich talentów, lubiących siebie i innych ludzi, chętnych do współpracy oraz podejmowania wyzwań, jakie niesie codzienność społeczności placówek oświatowych do kandydowania na stanowiska dyrektorów. Dołączcie do fantastycznego Zespołu liderek i liderów gdańskiej edukacji, dla których priorytetem są otwarte "Szkoła i Przedszkole Współpracy.

Zobacz jak prezentują się kandydaci w  konkursie na stanowiska dyrektorów 
Konkursy na stanowiska dyrektorskie będą otwarte dla publiczności. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w konkursach w charakterze obserwatorów w części postępowania konkursowego obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora wraz z jego odpowiedziami na pytania członków komisji.

Konkursy będą przeprowadzane przez komisje w składzie: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 3 przedstawicieli organu sprawującemu nadzór pedagogiczny, po 2 przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po 1 przedstawicielu związków zawodowych.

Konkursy w tym roku odbywają się w sali 120 (I piętro) Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238.

Konkursy na dyrektorów placówek oswiatowych- harmonogram na 8 i 13 marca (23.79 KB)

Dodatkowo w dniu 26 lutego 2019r. Prezydent Miasta Gdańska ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych:
1)      Przedszkole nr 8 w Gdańsku, ul. Fundamentowa 9
2)      Przedszkole nr 15 w Gdańsku, ul. Ludwika Waryńskiego 36 B
3)      Szkoła Podstawowa nr 4 im. króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku, ul. Łąkowa 61
4)      Szkoła Podstawowa nr 9 w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1/6
5)      Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku, ul. Stefana Czarnieckiego 2
6)      Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku, ul. Lilii Wenedy 19
7)      Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku, ul. Ludwika Beethovena 20
8)      Szkoła Podstawowa nr 49 im. ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku, al. Legionów 11
9)      Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku, ul. Orłowska 13
10)  Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49
11)  Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku, ul. Dębinki 7

 Termin składani ofert na powyższe konkursy 14 marca 2019r. Termin przeprowadzenia konkursów – 29.03.2019r. i 01.04.2019r.Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy