Dwa konkursy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dwa konkursy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe

Dwa konkursy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe
Prowadzenie klubu lub domu sąsiedzkiego, a także pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych to główne założenia prowadzonych obecnie konkursów. Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać oferty za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl do 4 lipca do godziny 16.00.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kluby i domy sąsiedzkie 2022 rok
Kluby i domy sąsiedzkie 2022 rok

Ogłoszone otwarte konkursy ofert mają na celu realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

Pierwszy z nich dotyczy działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Jego celem jest integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich. Zakres zadań zakłada także organizację i prowadzenie nowatorskich działań skierowanych do społeczności lokalnych, organizację i prowadzenie działań z zakresu podnoszenia kompetencji, superwizji i uzupełniania kwalifikacji dedykowanych kadrze, w tym wolontariuszom oraz organizację i prowadzenie działań integracyjnych w lokalnych społecznościach, w tym obywateli Ukrainy w Gdańsku. Na ten cel przeznaczonych zostanie 250 tys. złotych.

Domy i kluby sąsiedzkie działają w Gdańsku od ponad 10 lat. Obecnie w dzielnicach miasta funkcjonuje łącznie 17 domów sąsiedzkich i 5 klubów sąsiedzkich. Są to miejsca, których celem jest ożywianie życia społecznego mieszkanek i mieszkańców w każdym wieku w ramach animacji lokalnej. Oferta jest bardzo różnorodna i dostosowana do potrzeb tych, dla których powstały, dla sąsiadek i sąsiadów.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Drugi konkurs ma za zadanie przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych w Gdańsku w latach 2022–2025. Zakres zadań obejmuje m.in. zapewnienie min. 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z Gdańska, doprowadzanie klientów placówki do wytrzeźwienia, sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza na terenie placówki na potrzeby osób przyjmowanych. Na ten cel zabezpieczono 7 355 000 złotych.

Szczegółowe warunki konkursów znajdują się w załączonej dokumentacji.

Prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku w latach 2022–2025 (1.13 MB)

Integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych (1.12 MB)