Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Duży postęp prac na budowie Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku

Przy ul. Sobieskiego powstaje nowe Pogotowie Opiekuńcze. Prace mają zakończyć się w II kwartale 2019 roku. Budowa postępuje w dużym tempie.

A
A

- Obecnie w budynku „B” trwają przygotowania do montażu więźby dachowej – informuje Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. -  W budynku "C" trwają ostatnie prace na poddaszu i prowadzone są przygotowania pod konstrukcję dachu. Ponadto wykonano wykopy pod budowę budynku "A" – dodaje szef DRMG.

Podopieczni nowego Pogotowia Opiekuńczego będą mieli warunki zbliżone do domowych. Wiosną przy ul. Sobieskiego rozpoczęła się budowa trzech budynków,  które pełnić będą funkcję mieszkalną, w tym jeden z nich dodatkowo rozbudowany zostanie o część administracyjną i opieki specjalistycznej (budynek A). Każdy z budynków dostosowany będzie również do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w specjalną windę. W ramach inwestycji powstaje także niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa. Będzie też część rekreacyjna zawierająca m.in. małe boisko, plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej.

Inwestycja ma zakończyć się w II kwartale 2019 roku. Koszt realizacji to niemal 22 mln złotych. Budowa trzech budynków, w których funkcjonować będą placówki interwencyjne pieczy zastępczej, wynika z przepisów prawa (Ustawy o pomocy społecznej oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które wejdą w życie w 2019 i 2021 r.

Budynki pogotowia opiekuńczego
Budynki pogotowia opiekuńczego
mat. pras. DRMG

Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej DRMG: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/inwestycje-2/obiekty-kubaturowe/budynki-uzytecznosci-publicznej/848-budowa-pogotowia-opiekunczego-przy-ul-sobieskiego-w-gdansku

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska