PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Do zdobycia są środki na pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, dopalaczy czy alkoholu

Do 17 września można składać oferty w konkursie z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno organizacje pozarządowe, instytucje pomagające osobom uzależnionym, poradnie, szpitale i inne podmioty świadczące zadania z zakresu zdrowia publicznego. Na realizację działań z zakresu pomocy osobom uzależnionym w tym roku Gdańsk wyda ponad 1,1 mln zł.

A
A

Do zdobycia jeszcze w tym roku jest ponad 124 tys. zł na działania przeciwdziałające uzależnieniom. Do tej pory na tego typu działania od stycznia tego roku wydano w ramach konkursu już ponad 1 mln zł. Za tą kwotę udało się zrealizować 32 projekty.
Podczas ogłoszonej dogrywki konkursu wśród trzech określonych zakresów działań, po raz pierwszy zostały wyszczególnione te adresowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zakres zadań na które można składać oferty konkursowe został określony podczas badań mieszkańców Gdańska.

I tak w konkursie można złożyć oferty w ramach trzech zadań:
- realizacji wieloletnich programów z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego w obszarze przeciwdziałania narkomanii
- zapewnienia pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym intelektualnie w obszarze problemów uzależnień
- wieloletnich programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych, wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA - Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika)

Realizacja zadań została zaplanowana na 3 lata. W tym roku zaplanowano na ich realizację 124 390 zł, w latach 2019 i 2020 co roku po 310 tys. zł. (Uwaga! jedno zadanie jest zadaniem rocznym).
Oferty konkursowe można składać do dnia 17 września 2018 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań konkursowych znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.
Listę zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie Witkac.pl można znaleźć na stronie: http://bit.ly/2PnF83F

W przypadku problemów technicznych z obsługą systemu informatycznego Witkac.pl istnieje możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Na spotkanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów: 58 323 67 30, 58 323 67 48, 58 323 67 79.

Konkurs realizowany jest w oparciu o Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2018.

W zeszłym roku bezpośrednie, często długoterminowe, systemowe wsparcie dzięki działaniom z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom otrzymało ponad 91 000 osób, w tym ponad 19 000 dzieci i młodzieży.

 

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy