Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Debata prezydentów Gdańska III Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy wraz z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zorganizowało w dniach 29-30 maja drugą odsłonę konferencji naukowej „Gdańska samorządność – wczoraj i dziś”, która odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta. Poza referatami naukowców, dotyczącymi oddziaływania w czasie i przestrzeni lokalnej władzy, ważną częścią spotkania była debata Prezydentów Miasta Gdańska w okresie III Rzeczypospolitej.

A
A

Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy wraz z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zorganizowało w dniach 29-30 maja drugą odsłonę konferencji naukowej „Gdańska samorządność – wczoraj i dziś”, która odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta. Poza referatami naukowców, dotyczącymi oddziaływania w czasie i przestrzeni lokalnej władzy, ważną częścią spotkania była debata Prezydentów Miasta Gdańska w okresie III Rzeczypospolitej.

Pierwszego dnia konferencji (29 maja) wystąpili: dr hab. Peter Oliver Loew mówiąc o samorządności gdańskiej w okresie pierwszej połowie dwudziestego stulecia, dr Sylwia Bykowska omówiła władze Gdańska w okresie PRL, a dr inż. arch. Artur Kostarczyk zaznajomił słuchających z tematyką dotyczącą rozwoju przestrzennego miasta.  Równie ciekawe wystąpienia wygłosili: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński dotyczące postaci Lecha Bądkowskiego, prof. UG dr hab. Jarosław Załęcki mówiąc o tożsamości Gdańska i dr Przemysław Ruchlewski, który omówił idee samorządności w okresie 1989-1990. Na końcu pierwszego dnia konferencji głos zabrali: dr Tomasz Tobis przedstawiając opinie mieszkańców Gdańska na przemiany jakości życia, Katarzyna Kurkowska zreferowała przykłady współczesnych atrybutów władzy samorządowej i dr Janusz Trupinda, który zajął się tematyką Ratusza Głównego Miasta w latach 1945-1970.

d
d
d

Sobotni, drugi dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem prof. dr hab. Grzegorza Gorzelaka, który na szerokim tle przedstawił wymiary polskiej samorządności terytorialnej. Po nim głos zabrał Marcin Nowicki wygłaszając referat noszący tytuł „Musimy się dogadywać – czyli sposób na lepsze życie w Gdańsku”.

Jednym z głównych punktów konferencji było spotkanie niezwykłych świadków historii współczesnej jakimi są Prezydenci Miasta Gdańska z okresu III Rzeczypospolitej. W debacie, w której powrócono wspomnieniami do nieodległej przeszłości, wzięli udział wszyscy rządzący Prezydenci Miasta Gdańska po 1990 roku: Jacek Starościak, Franciszek Jamroż, Tomasz Posadzki i obecnie zajmujący to stanowisko Paweł Adamowicz. W dyskusji, którą poprowadził Marek Ponikowski, zwrócono uwagę na stopniowe narodziny gdańskiej samorządności, szczególnie trudne w początkach lat 90. XX wieku, gdy kształtowały się ramy władzy.
d
d
d

Jedno z pytań dotyczyło najważniejszych osiągnięć za kadencji poszczególnych Prezydentów. W tej mierze wymieniono m. in.: pierwsze ścieżki rowerowe, ponowne otwarcie gdańskich plaż, powstanie gdańskiej telewizji, powołanie Straży Miejskiej i udostępnienie terminalu pasażerskiego na lotnisku, przebudowę ul. J. Słowackiego, budowę stadionu, obchody gdańskiego Milenium i organizację Euro 2012. W wypowiedziach pojawiały się także odniesienia do wydarzeń tragicznych: katastrofy autobusu w Kokoszkach, pożaru w Hali Stoczni i wybuchu w budynku przy ul. Wojska Polskiego. Wspomniano również mniej pamiętane chwile jak: pierwszą choinkę na Długim Targu, likwidację pomnika-czołgu na Targu Rakowym czy też czasowe wyłączanie nocnego oświetlenia w mieście. Podkreślono również kolejne etapy rozwoju Gdańska nie tylko w zakresie ustawodawstwa, ale także podnoszenia jakości życia w mieście. Podsumowując 25-lecie gdańskiej samorządności pojawiła się refleksja o stopniowym „uczeniu się” zasad demokratycznych.
d
d
d

W spotkaniu uczestniczył m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Organizatorzy konferencji planują wydać drukiem wygłoszone referaty wraz z skrótem debaty Prezydentów Miasta Gdańska.

Zdjęcia: Grzegorz Jedlicki

Piotr Paluchowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska