Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Czy likwidacja węglowego ogrzewania w Gdańsku jest możliwa?

We wtorek 21 maja o godz. 16.00 w sali 209 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 39/40 odbędzie się spotkanie, którego tematem będą problemy wynikające z ogrzewania domów za pomocą węgla oraz możliwości wymiany węglowych źródeł ciepła.

A
A

Wydział Środowiska podejmuje liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów wynikających z tzw. niskiej emisji. Dlatego pracownicy WŚ wraz z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego opracowali specjalną ankietę dotyczącą ogrzewania węglem. Ankieterzy z Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzą badanie w losowo wybranych gospodarstwach domowych, w których jedynym źródłem ogrzewania są piece węglowe.

W ramach prowadzonych działań, we wtorek 21 maja w siedzibie IKM przy ul. Długi Targ 39/40, w Sali 209 II p. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Wydziału Środowiska z mieszkańcami, którzy do ogrzewania swoich domów używają wyłącznie pieców węglowych. Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej szkodliwego oddziaływania na środowisko dymu powstającego przy spalaniu węgla.

Uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi problemami dotyczącymi ogrzewania ich domów oraz dowiedzieć się jak skutecznie im zaradzić.

Wszystkim chętnym zostaną rozdane kwestionariusze ankiety.

Zebrane, dzięki badaniu  materiały pozwolą zidentyfikować potrzeby mieszkańców i zaplanować dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ciepła.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji.

wegiel