Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Cztery oliwskie ulice zyskają kanalizację deszczową, nową nawierzchnię i chodniki!

Trwa budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku. Inwestycja ma przede wszystkim rozwiązać dokuczliwy problem podtapiania okolicznych domów przez deszczówkę i ścieki z kanalizacji sanitarnej.

A
A

Realizowane zadanie ma na celu odwodnienie ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera poprzez odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do przebudowywanego kanału kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza połączonego z istniejącym kanałem w ul. Bażyńskiego oraz umożliwienie przyszłego odwodniania ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka poprzez budowę w tych ulicach kawałka przyłącza kanalizacji deszczowej zakończonego studnią. Inwestycja obejmuje również budowę i przebudowę wodociągu oraz wymianę przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego w ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na nieruchomościach prywatnych oraz w jednej nieruchomości w ul. Kubusia Puchatka. W ramach zadania jezdnie oraz chodniki przy ul. Grottgera, Bażyńskiego , Kasprowicza i Tetmajera zyskają również nowe nawierzchnie, a odcinek od ul. Bażyńskiego do ul. Wita Stwosza zostanie oświetlony.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego została podpisana umowa na realizację robót z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Na początku kwietnia natomiast rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wita Stwosza oraz w ul. Bażyńskiego.

- Z uwagi na to, że inwestycja ma charakter bardzo złożony i obejmuje wykonanie szerokiego zakresu robót, a prace wymagają koordynacji wielu działań jednocześnie, postęp robót może wydawać się mało spektakularny, a przy tym uciążliwy dla mieszkańców. Pomimo aktualnych niedogodności realizowana inwestycja poprawi w znacznym stopniu komfort mieszkańców - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, Dyrektor Naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Tetmajera oraz prace związane z ustawianiem krawężników w ul. Bażyńskiego. Ponadto w najbliższym czasie wykonawca przystąpi do wykonywania konstrukcji jezdni w ul. Tetmajera oraz układania chodnika w ul. Bażyńskiego.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2019 r.
Koszt inwestycji wynosi ponad 8 mln zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 : ,,Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk".

Warto dodać, że w 2017 roku zakończyliśmy budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej i Arciszewskiego w Gdańsku o łącznej długości ok. 909 m. Inwestycja była kontynuacją wykonanego w 2015 roku III etapu realizacji, który obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku. Wykonawcą ubiegłorocznej inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o., natomiast koszt inwestycji wyniósł blisko 4mln zł.

Utrudnienia w ruchu

Przypomnijmy, że w związku z kontynuacją prac w rejonie ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera od 10 maja  ulica Bażyńskiego jest nieprzejezdna. Dojazd do posesji dla mieszkańców, firm i służb został udostępniony. Objazdy poprowadzone są ulicami Abrahama oraz Derdowskiego. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 2 miesiące. 4 czerwca został zamknięty  również odcinek ul. Tetmajera, od Wita Stwosza do Grottgera. Taki układ zostanie utrzymany przez około trzy miesiące.
Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdują się na naszej stronie internetowej:

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=1013

Martyna Wolak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska