Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Co najmniej 250 projektów budżetu obywatelskiego. Głosowanie po wakacjach

Kończymy jeden z kluczowych etapów budżetu obywatelskiego – okres weryfikacji złożonych przez mieszkańców propozycji. Dzięki temu będziemy mogli określić listę projektów do głosowania, a także wskazać, które projekty z różnych przyczyn nie są możliwe do realizacji.

A
A

W pierwszej połowie lipca wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki miejskie zakończyły sprawdzanie, które ze zgłoszonych projektów mogą zostać zrealizowane w latach 2019/2020. Ponad 250 projektów otrzymało już pozytywną ocenę pod względem możliwości wykonania, natomiast w przypadku wielu projektów trwają jeszcze rozmowy z wnioskodawcami na temat zmian, które należy wprowadzić, by projekt mógł być zrealizowany. Najczęściej rozmowy te dotyczą zmiany kosztu projektu czy możliwego do wykonania zakresu. Termin prac Zespołu Konsultacyjnego został przedłużony do 10 sierpnia. Potem przekażemy ostateczną liczbę projektów przekazanych do wrześniowego głosowania.

Głosowanie planowane jest w dniach 10–24 września 2018 r. Jeszcze przed jego rozpoczęciem, zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego do wypracowania działań zwiększających bezpieczeństwo, przeprowadzimy wraz z mieszkańcami test systemu elektronicznego, przygotowany przez firmę Asseco Data Systems S.A. Po oddaniu głosu każda osoba głosująca otrzyma potwierdzenie przyznania swoich punktów.

Ubiegłoroczny operator systemu obsługującego głosowanie – firma Implyweb, na mocy pozasądowej ugody z Gminą Miasta Gdańsk, wpłaciła na konto Urzędu Miejskiego kwotę 71 009,35 zł. Jest to równowartość kosztu wszystkich działań podjętych w celu przeprowadzenia dodatkowego głosowania w tym m.in. nowego systemu elektronicznego, przeprowadzenia dodatkowej kampanii promocyjnej i wiadomości SMS wysyłanych do mieszkańców.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy