Brama Nizinna już jak nowa
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Brama Nizinna już jak nowa

Brama Nizinna już jak nowa
Brama Nizinna odzyskał swoją dawną świetność. Prace budowlano-konserwatorskie trwały od 2015 roku i w sumie kosztowały miasto 4,5 mln zł. Teraz czas na objazd.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Brama Nizinna to obiekt związany z XVII w. systemem obronnym Gdańska. Jest niezwykle cenna dla miasta pod względem historycznym, architektonicznym oraz kulturowym.

- Dzięki kompleksowym działaniom, najpierw konserwatorskim, a potem remontowym, Brama znów nabrała blasku - mówi Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska. – Nie możemy jednak na tym poprzestać, chcemy chronić zabytkowy obiekt przed niedogodnościami związanymi z ruchem drogowym. Dlatego przygotowujemy dokumentację techniczną dla organizacji ruchu wokół Bramy Nizinnej, tzw. objazdu Bramy. Realizacja inwestycji zakończy się najpóźniej w 2018 roku – dodaje Grzelak.

Kalendarium remontu:

- W ramach prac przygotowawczych wykonane zostały badania i ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentacji budowlano-konserwatorskiej Zespołu Bramy, na podstawie których realizowany był remont obiektu.

- Prace budowlano-konserwatorskie rozpoczęto już w 2015 roku, Miasto przeznaczyło na ten cel środki w wysokości 1 mln zł. Przeprowadzono remont dachu wraz z założeniem nowej instalacji odgromowej oraz część prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu Bramy Nizinnej. Wykonane zostało przyłącze wodno–kanalizacyjne do pomieszczenia magazynowego oraz wewnętrzna, posesyjna instalacja wodno-kanalizacyjna do obiektu. Przeprowadzone zostały też prace konserwatorskie zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej. Ich celem było zabezpieczenie i zachowanie jak największej ilości zabytkowego, oryginalnego materiału czterech skrzydeł wrót oraz czterech skrzydeł furtek drewnianych (wrota  i furtki na swoje miejsce wrócą najpóźniej na wiosnę 2017r., co będzie uwieńczeniem szeroko zakrojonych prac konserwatorskich obiektu).

- W roku 2016 kolejny etap prac realizowano w okresie od lipca do grudnia. Koszt – 3,5 mln zł. W zakresie prac znalazły się miedzy innymi: remont sklepienia przejazdu bramnego, ścian i sklepień pomieszczeń we wnętrzu Bramy (z pominięciem lewego odwachu), wymiana okien i drzwi zewnętrznych w całym obiekcie z przywróceniem im historycznego charakteru. Stolarka znakomicie dopełnia i podkreśla walory artystyczne i architektoniczne zabytkowego zespołu obronnego.

Wykonano też podziemny łącznik pomiędzy pomieszczeniem magazynowym, a lewym odwachem. Łącznik został ukryty pod nasypem ziemnym, który w swojej formie nawiązuje do pierwotnego założenia fortyfikacyjnego.

Prace obejmowały też wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian wraz z osuszeniem murów, usunięcie szkodliwych, cementowych spoin oraz tynków wewnętrznych, ułożenie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wyposażenie obiektu w grzejniki oraz oświetlenie - przy właściwym użytkowaniu, powstrzyma dalszą degradację obiektu i zachowanie go w dobrym stanie przez kolejne stulecia.

W ramach prac zajęto się również zagospodarowaniem terenu poprzez nowe ukształtowanie niwelety terenu, wprowadzono schody terenowe, oświetlenie oraz wyposażono obiekt w małą architekturę. Prace poprzedzono rozbiórkami elementów wtórnych m.in. wiaty i betonowych wylewek. Na zwieńczenia szczytów powróciły także oryginalne oraz zrekonstruowane szyszki, które podkreślają bogactwo detalu kamiennego, jakim ozdobiona był Brama.

Przedsięwzięcie dot. prac remontowych i konserwatorskich Bramy Nizinnej zrealizowane zostało przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który od końca 2014 roku jest administratorem obiektu.

Michał PiotrowskiUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowymichal.piotrowski@gdansk.gda.pl
Michał Piotrowski - najnowsze
Michał PiotrowskiUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowymichal.piotrowski@gdansk.gda.pl
Michał Piotrowski - najnowsze