Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Bezpieczny senior

Mają ponad 65 lat i jest ich w Gdańsku ponad 91 tysięcy. Seniorzy często padają ofiarami oszustw i wymuszeń. By zwiększyć ich bezpieczeństwo, potrzebne są wspólne działania wielu jednostek. W piątek, 15 czerwca o godz. 13.00 w Domu Kresowym na parterze w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 podpisana zostanie Deklaracji Współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów.

A
A
Podpisanie Deklaracji odbędzie się w szczególnym dniu 15 czerwca, kiedy to obchodzimy Światowy Dzień Godności Osób Starszych. Ma być to również okazją do zwrócenia uwagi szerokiej opinii publicznej na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością i solidarnością, która powinny przejawiać się we współdziałaniu pokoleń i różnorodnych podmiotów na rzecz osób starszych i dbałości o wysoką jakość życia seniorów.

Deklaracja jest wynikiem trwających ponad rok prac. Inicjatywa dotycząca wspólnego działania wynikająca ze stale zwiększającej się liczby oszustw i wymuszeń dokonywanych na osobach starszych wyszła od Pracodawców Pomorza. Deklarację podpisywać będzie Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej, Zbigniew Canowiecki oraz Tomasz Limon - przedstawiciele Pracodawców Pomorza, prezes Sądu Okręgowego Rafał Terlecki, Agnieszka Gorczyńska z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa, Agnieszka Kapała-Sokalska z Pomorskiej Izby Adwokackiej, Danuta Wandiuk prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, Bartosz Szolc-Nartowski wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, Anna Olszewska prezes Zarządu Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej/dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Roland Budnik dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, Elżbieta Januszewska dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku, Katarzyna Niewińska kierownik Domu Brata Alberta prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Gdańsk, Joanna Popik Miejski Rzecznik Konsumentów, Mariusz Bykowski prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena", Anna Adamczyk prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn”.
Celem działań zespołu jest wypracowanie modelu współpracy, który mógłby nie tylko zmniejszać liczbę skutecznych prób tego rodzaju przestępstw, ale również zapewnić sprawne działanie wielu różnych podmiotów i instytucji w sytuacjach kryzysowych.
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy