Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Będzie wsparcie finansowe dla rodziny repatrianckiej – zdecydowali jednogłośnie radni

Na początku roku do Gdańska przyjechała kolejna rodzina repatriancka z Kazachstanu. Podczas marcowej sesji gdańscy radni przegłosowali uchwałę o wsparciu finansowym dla rodziny. Nasze miasto przyjęło i otoczyło opieka 54 polskie rodziny z terenów byłego Związku Radzieckiego.

A
A

Aktualnie w Gdańsku zamieszkują 54 rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Trzydzieści cztery rodziny przybyły na zaproszenie Prezydenta Miasta, około 20 zaś osiedliło się we własnym zakresie lub na zaproszenie innych podmiotów i osób fizycznych. 

Pochodząca z Kazachstanu rodzina, która w styczniu przybyła do naszego miasta otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 14 tys. zł. Jest ona ostatnią rodziną bezpośrednio wskazaną przez śp. prezydenta Pawła Adamowicza. Rodzina ta została wybrana przez prezydenta, który chciał połączyć ją z bliskimi, którzy już wcześniej przybyli do Gdańska.

 

Sprowadzanie i wspieranie po przybyciu do naszego miasta polskich rodzin było bardzo ważne dla śp. prezydenta Adamowicza. Wielokrotnie podkreślał: Gdańsk to jedno z niewielu polskich miast, które konsekwentnie i niezależnie od koniunktury politycznej realizują program repatriacji naszych rodaków ze Wschodu. Polki i Polacy z Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, azjatyckiej części Rosji otrzymują w Gdańsku konkretne wsparcie mieszkaniowe, pomoc w odświeżeniu języka polskiego, znalezieniu pracy i integracji z naszą lokalną społecznością.  

Każdego roku z wnioskiem o repatriację do Gdańska do Prezydenta Miasta zwraca się od kilkunastu do kilkudziesięciu rodzin. Zgodnie z Uchwałą RMG od 1996 roku przyjmowane są 2 rodziny. Niezależnie od wsparcia przysługującego im na podstawie ustawy repatriacyjnej, Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przydzielaniu rodzinom repatrianckim dodatkowych środków miejskich wypłacanych tuż po ich przyjeździe do Gdańska, jeszcze zanim dotrze do nich ustawowa pomoc rządowa, obecnie jest to kwota 7 tyś zł na każdą osobę w rodzinie.

 

Wszystkie zaproszone przez nas rodziny otrzymały standardowe lokale mieszkalne na zasadzie umowy najmu na czas nieokreślony. Pozyskiwane mieszkania pochodzą z zasobów komunalnych Miasta. Są to w większości lokale „z odzysku”, które przeszły kapitalny remont sfinansowany ze środków Miasta oraz budżetu Państwa (pozyskujemy dotację na ten cel z MSWiA). Zaproszonym udzielono pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, młodzieży umożliwiono naukę w gdańskich szkołach / przedszkolach oraz studia na uczelniach wyższych. W ramach prowadzonej aktywizacji zawodowej zawierane są umowy z pracodawcami na refundację części kosztów wynagrodzenia repatriantów czy też utworzenia stanowiska pracy (co umożliwia ustawa o repatriacji i co ułatwia  uzyskanie zatrudnienia). Repatrianci podjęli pracę m.in. w Biurze Rozwoju Gdańska, Koncernie  Energetycznym ENERGA, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańskich Nieruchomościach, Uniwersytecie Gdańskim i innych firmach z terenu Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Repatrianci pracują m.in. w zawodach lekarza, inżyniera, ochroniarza, stomatologa, pracownika administracji a także w studio kosmetycznym, zakładzie fryzjerskim.

Wobec rodzin repatrianckich realizowana jest wszechstronna pomoc w zakresie ich adaptacji
w mieście (kwestie urzędowe, mieszkaniowe, edukacyjne, zawodowe, udzielanie informacji) realizowana jest także integracja środowiska repatriantów w Gdańsku. Udzielanie informacji, poradnictwo, działania interwencyjne i wspierające przebywających już w Gdańsku rodzin repatrianckich.

Repatrianci zapraszani są na różnego rodzaju wydarzenia miejskie i są aktywnymi obywatelami. Zostali włączeni do utworzonej we wrześniu 2016 roku Rady Imigrantów i Imigrantek przy PMG. Doświadczenia z realizacji programu repatriacyjnego w Gdańsku wykorzystane zostały także przy tworzeniu i wdrażaniu lokalnej polityki integracji i migracji przyjętej w czerwcu 2016 roku nazwanej Modelem Integracji Imigrantów http://www.gdansk.pl/migracje.

 

W kolejnych latach Gdańsk, realizując uchwaloną politykę repatriacyjną, przyjmować będzie do osiedlenia się na swoim terytorium co najmniej dwie rodziny repatrianckie rocznie. Zgodnie z polityką repatriacyjną Miasta wszystkim członkom rodzin repatrianckich osiedlających się w Gdańsku przyznawać będziemy pomoc finansową i zapewniać wszechstronną pomoc w osiedleniu się i adaptacji w Mieście.

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy