Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Badania przedsiębiorstw i wpływ farmaceutyków na środowisko – Heweliusze rozdane

Profesorowie Piotr Dominiak i Piotr Stepnowski otrzymali tegoroczne Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 stycznia, czyli w dzień urodzin patrona nagrody, w Ratuszu Głównego Miasta.

A
A

– Dzisiaj, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza obchodzimy 31. edycję prestiżowej gdańskiej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza – mówi pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Od wieków patronowanie naukowcom i artystom jest obowiązkiem i przywilejem władz miasta. Dumni jesteśmy, że w świecie pomieszanych pojęć, dezawuowania osiągnięć i wiedzy naukowej, deptania autorytetów, Gdańsk może liczyć na rozsądny głos przedstawicieli świata nauki. Tak dynamiczny rozwój Gdańska i Pomorza jest możliwy dzięki ogromnemu naukowemu zaangażowaniu środowisk gdańskich uczelni.

Prof. dr hab. Piotr Dominiak został uhonorowany w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, natomiast prof. dr hab. Piotr Stepnowski w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Tym samym dołączą do grona 47 dotychczasowych laureatów. Tegoroczni nagrodzeni otrzymają dyplom, statuetkę autorstwa prof. Jana Szczypki oraz po 20 tys. zł.

Na zdjęciu od lewej prof. P. Stepnowski, Aleksandra Dulkiewicz i prof. P. Dominiak
Na zdjęciu od lewej prof. P. Stepnowski, Aleksandra Dulkiewicz i prof. P. Dominiak
Dominik Paszliński, www.gdansk.pl

Za małe i średnie przedsiębiorstwa

Kapituła Nagrody rekomendowała do otrzymania nagrody profesora Piotra Dominiaka za „wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych”.

Profesor dr hab. Piotr Dominiak – absolwent studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił doktorat w 1976 r., a w 1989 roku uzyskał habilitację. Od 1971 roku pracuje na Politechnice Gdańskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych Politechniki Gdańskiej, dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii, a także kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Profesor Dominiak zajmuje się ekonomią sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych oraz ponad 200 artykułów publicystycznych i 1000 felietonów. Kierował m.in. czterema edycjami Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Obecnie jest prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji PG. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką PTE, Medalem „Solidarności”, Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”, Medalem Paul Harris Fellow.

Badania farmaceutyków w środowisku

W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych wyróżnienie to otrzymał profesor Piotr Stepnowski. Kapituła rekomendowała prezydentowi Gdańska przyznanie nagrody za: „wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące analizy chemicznej i oceny negatywnych skutków pozostałości substancji farmaceutycznych oraz cieczy jonowych w środowisku”.

Profesor dr hab. Piotr Stepnowski studiował ochronę środowiska, a następnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopnie doktora (1999 r.) i doktora habilitowanego (2005 r.) uzyskał na Wydziale Chemii UG. Kieruje Katedrą Analizy Środowiska, w latach 2012-2016 był Dziekanem Wydziału Chemii. Profesor specjalizuje się w analizie negatywnych wpływów na środowisko substancji przemysłowych. Dzięki jego działaniom wiele koncernów chemicznych ograniczyło negatywne oddziaływanie na środowisko. Stepnowski bada między innymi pozostałości farmaceutyków w przyrodzie. Wykazał, że substancje te są obecne m.in. w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Profesor jest autorem ponad 200 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Współtworzył m.in. 3 podręczniki akademickie.

Laureaci otrzymują m.in. statuetkę przedstawiającą słynnego astronoma, patrona nagrody
Laureaci otrzymują m.in. statuetkę przedstawiającą słynnego astronoma, patrona nagrody
Dominik Paszliński, www.gdansk.pl

Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne. W roku 2018 laureatami nagrody zostali prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Pomorza i prof. dr hab. Michał Woźniak za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące molekularnych mechanizmów sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego.

Wyróżnienie to jest przyznawane na wniosek Kapituł, którym przewodniczą: w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz w kategorii nauk humanistycznych i społecznych: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituł Nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. Werdykty Kapituły Nagrody i rekomendacje laureatów są przedstawiane prezydentowi Gdańska, który zatwierdza werdykty.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy