Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Autor „Narodzin cywilizacji” nagrodzony

W czwartek, 14 marca o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim (ul. Korzenna 33/35) odbędzie się benefis czterdziestolecia pracy twórczej Piotra Kotlarza, pisarza, poety, redaktora naczelnego miesięcznika WOBEC. Podczas spotkania artyście zostanie przekazana Nagroda Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

A
A

Piotr Wojciech Kotlarz (ur. 1951 r.) – pisarz, intelektualista. Absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat zakresu literaturoznawstwa obronił w 2013 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zaangażowany w wiele projektów wydawniczych, m.in. współredaktor miesięcznika Autograf (1995–1997) czy WOBEC (od 2014). Kotlarz to autor wszechstronny. W jego dorobku znajdziemy arkusze literackie („W drodze” 1979, „Miasto i jego pisarz 1989), zbiory opowiadań (m.in. „Gipsowe głowy” 1982), powieści (chociażby „Poszukiwania wśród szarości” 1985, „Opowieść o psach z widmem wojen w tle” 2016), dramaty (np. „Deszcz” 2004) czy scenariusze filmowe (m.in. „Tylko taniec” 2004 wraz ze Stefanem Chazbijewiczem, „Znaleźć sens” o Władysławie Ślewińskim, wspólnie z Jarosławem Pudlisem 2010). Kotlarz jest także eseistą: z zakresu historiozofii „Dostrzec sens dziejów” (1998), dramaturgii polskiej „Historia polskiej dramaturgii” (2016) i światowej „Historia dramaturgii” (2016), monografii „Teatr szkolny II Rzeczypospolitej” (2014), dziejów świata „Narodziny cywilizacji” (2018).

Jubilat był wielokrotnie nagradzany. W 2008 roku otrzymał również Nagrodę Prezydenta w Dziedzinie Kultury. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki uhonorowało Kotlarza za powieść „Poszukiwania wśród szarości” w 1995, za drugie wydanie eseju „Dostrzec sens dziejów” w 2010. Autor otrzymał również nagrodę z okazji sześćdziesięciolecia GTPS (2018).

Benefis będzie z jednej strony okazją do przyjrzenia się bogatemu dorobkowi Piotra Kotlarza, z drugiej okazją do zaprezentowania nowej rozprawy historycznej autora „Danton i Robespierre”, o której kilka słów opowie dr Marek Golemski. Spotkanie umilą też występy muzyczne. Wystąpią m.in. Leszek Miądowicz (flet), Jarosław Wilkołaski (skrzypce), Dariusz Wasielewski, Jan Jackowicz-Korczyński, Dariusz Kruk (saksofon).

Nagroda Prezydenta w Dziedzinie Kultury zazwyczaj ma wymiar finansowy. Rzadziej – w przypadku wręczenia nagród dla instytucji czy stowarzyszeń – rzeczowy. Przyznawana jest od 1999 roku za osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, osiągnięcia w dziedzinie ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. O jej przyznanie mogą wnioskować stowarzyszenia, związki twórcze, instytucje kulturalno-edukacyjne, gdańscy radni, członkowie komisji nagrody i dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. O przyznaniu nagrody decyduje specjalna Komisja w składzie: dwóch reprezentantów Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a także dwóch przedstawicieli Biura Prezydenta ds. Kultury. W szczególnych przypadkach prezydent Gdańska może przyznać nagrodę poza trybem komisyjnym. W 2018 roku otrzymało ją 45 osób.

Pełna lista laureatów znajduje się tutaj.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy