Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Aleksander Żubrys przewodniczącym Rady Seniorów w Gdańsku!

Były wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska, Aleksander Żubrys został wybrany przewodniczącym Rady Seniorów. Prezydium po raz pierwszy wybranej 31-osobowej Rady Seniorów zostało wybrane podczas inauguracyjnego posiedzenia w środę po południu. Wiceprzewodniczącymi zostały wybrane panie: Irena Samson i Anna Butrym.

A
A

72-letni Aleksander Żubrys był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdańska w latach 2002-2006. Radnym z ramienia SLD został wybrany w 1994 roku. W inauguracyjnej sesji uczestniczyli prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz i przewodniczący Rady Miasta, Bogdan Oleszek. Radni - seniorzy złożyli ślubowanie. Posiedzenia radnych seniorów mają się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

31 - osobowa Rada Seniorów została wybrana niespełna miesiąc temu m.in. przez radnych Gdańska, członków Gdańskiej Rady ds. Seniorów i prezydenta miasta. Będzie miała charakter doradczy i inicjatywny, będzie też współpracować z władzami Gdańska w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy