PORTAL MIASTA GDAŃSKA

„6‑10-14 dla Zdrowia” - spotkanie Koordynatorów Szkolnych programów zdrowotnych

„6‑10-14 dla Zdrowia” - spotkanie Koordynatorów Szkolnych programów zdrowotnych
Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce objął dzieci i młodzież programem profilaktyki nadwagi i otyłości. Ponad 44 tysięcy dzieci i młodzieży przebadano w ciągu niemal 7 lat trwania programu „6‑10-14 dla Zdrowia”. Do etapu specjalistycznego trafiło ponad 4300 dzieci, co stanowi 12% przebadanej populacji. Zaobserwowano już pierwsze, bardzo optymistyczne rezultaty. W środę 22 listopada z inicjatywy Programu „6-10-14 dla Zdrowia” w Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego odbyła się konferencja dla nauczycieli, którzy w gdańskich szkołach pełnią funkcję Koordynatorów Szkolnych programów zdrowotnych. W spotkaniu wzięło udział niemal 80 przedstawicieli placówek oświatowych. Koordynatorzy Szkolni są łącznikiem pomiędzy realizatorem programu a bezpośrednimi beneficjentami: uczniami i rodzicami. Odpowiedzialni są za przygotowanie oraz sprawny przebieg badań na terenie szkół.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konferencja miała charakter roboczy. Była okazją wypracowania standardów współpracy pomiędzy gdańskimi szkołami a realizatorami badań przesiewowych: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym badającym wszystkich 14-latków oraz Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia badającym dzieci 6, 9‑11 letnie w ramach programów Kierunek Zdrowie i Zdrowy Uczeń – będących młynami przesiewowymi programu „6-10-14 dla Zdrowia”.
Gości jako gospodarz przywitała Pani Aleksandra Talaśka w zastępstwie Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckie Centrum Klinicznego Jakuba Kraszewskiego:
-UCK jest dumne mogąc realizować program „6-10-14 dla Zdrowia” od 2011 roku. Widzimy potencjał w programach zdrowotnych, których najlepszym przykładem jest właśnie ten program. Inicjatywa tak potrzebna i wartościowa wpisuję się w wizję szpitala, który nie tylko leczy ale też realnie dba o stan zdrowia Gdańszczan. Nowatorska koncepcja realizowana w Programie „6‑10‑14 dla Zdrowia” była wielokrotnie nagradzana na forum krajowym i międzynarodowym, co potwierdza chociażby akredytacja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości – EASO.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk witając Koordynatorów Szkolnych i podkreślając ich nieocenioną rolę w skutecznej realizacji badań przesiewowych:
- Program 6-10-14 dla Zdrowia jest jednym z wzorcowych programów zdrowotnych realizowanych w Gdańsku. Funkcjonuje już od kilku lat, ale wciąż jest udoskonalany. W jego obecnym sukcesie swój niemały udział mają koordynatorzy szkolni wspierający program w obszarze badań przesiewowych. Ich głos jest niezwykle ważny dla Urzędu Miejskiego i chętnie się w niego wsłuchujemy. Kluczem do sukcesu jest synergia działań instytucji i osób. Nam się to udaje. Stąd sukcesy programu jak i jego poszczególnych beneficjentek i beneficjentów. Razem mamy udział w zdrowszej i aktywniejszej przyszłości młodych dziś gdańszczanek i gdańszczan. To bezcenne w realizowanej w obszarze rozwoju społecznego polityce społecznej. Po młodzieżowemu chciałoby się podsumować: Brawo My!.

W dalszej części programu spotkania odbył się wykład poprowadzony przez dr n. med. Michała Brzezińskiego – twórcy i pierwszego koordynatora Programu „6-10-14 dla Zdrowia” nt. „Otyłość – temat na dziś- nie na jutro”. Wykład podkreślał znaczenia działań podejmowanych teraz, wśród dzieci i młodzieży, wskazywał obszary skutecznych działań, mówił o zagrożeniach i trudnościach na drodze do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży:
- W obecnych czasach mamy niemal nieograniczony dostęp do wszelkiej możliwej żywności i chętnie z niego korzystamy. Nie było by w tym nic złego, gdybyśmy umieli z tego rozsądnie korzystać. Tymczasem błędy w żywieniu popełniane są już na etapie niemowlęcym (...) Rozwiązanie, które może okazać się skuteczne w walce z problemem otyłości jest rozwiązaniem bardzo złożonym, ale nie niemożliwy do osiągnięcia. Należy go szukać we współpracy rodziny, środowiska, władz samorządowych i państwa.

Gościem specjalnym konferencji była Pani Katarzyna Bosacka gospodyni programów telewizyjnych m.in.. „Wiem, co jem i wiem, co kupuje”. Pani Bosacka poprowadziła inspirujący wykład na temat zdrowego odżywiania i jego szczególnej roli w pracy nauczyciela.
- Prawidłowego żywienia uczymy się całe życie. Jego podstawę powinny stanowić rodzime, sezonowe produkty, bo to gwarantuje, że są mniej przetworzone. W wyborze produktów powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem a nie aktualną modą. Musimy być krytyczni i podawane nam tak chętnie przez blogerów i youtuberów informacje weryfikować w wiarygodnych źródłach.

Oprócz wykładu Pani Katarzyna Bosacka w kuluarach konferencji pozowała do zdjęć z uczestnikami, rozdawała autografy, rozmawiała i motywowała do dbania o zdrowy styl życia.
Dalsza część spotkania zakładała prezentację Programu „6-10-14 dla Zdrowia” oraz jego partnerskich projektów: Kierunek Zdrowie, Zdrowy Uczeń, Koszyk edukacyjny Zdrowie, Gdańsk Jemy Zdrowo. Była to część praktyczna i robocza spotkania. Koordynator Programu 6-10-14 dla Zdrowia Paulina Metelska przedstawiając założenia Programu podkreślała rolę współpracy pomiędzy realizatorami Programu a Koordynatorami Szkolnymi:
 - Tylko przy Państwa pomocy i pracy wykonywanej jako Koordynatorzy Szkolni jesteśmy w stanie – my realizatorzy badań przesiewowych dotrzeć do tak wielu dzieci i młodzieży. Żadne zaproszenia wysyłane indywidualnie, akcje promocyjne nie mogą się równać z Waszym bezpośrednim organizowaniem badań przesiewowych w szkole. Przez ostatnie niemal 7 lat, dzięki naszej współpracy udało się wykonać ponad 44 tys. badań przesiewowych, udało się skierować do opieki specjalistycznej ponad 4300 dzieci i młodzieży. Jesteśmy naprawdę sprawnym Zespołem!.

Konferencję zakończyła dyskusja wraz z wymianą doświadczeń pomiędzy Koordynatorami Szkolnymi. Nauczyciele dzielili się swoimi sposobami na uzyskanie wysokiej frekwencji w badaniach przesiewowych. Dobre praktyki przedstawiła Pani Wicedyrektor Grażyna Sowa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku (dawne Gimnazjum nr 33 im. Stefana Banacha) oraz Pani Maria Lichtarska dbająca o sprawną realizację przesiewu w Szkole Podstawowej nr 85 oraz w dawnym Gimnazjum nr 48.

Informacje o Programie „6-10-14 dla Zdrowia”

Miasto Gdańsk już 7 lat temu, jako pierwsze miasto w Polsce dostrzegło problem związany ze zwiększającym się odsetkiem dzieci z nadwagą i otyłością i podjęło działania profilaktyczne i interwencyjne w postaci programu „6-10-14 dla Zdrowia”.

Program „6-10-14 dla Zdrowia” jest pierwszym w Polsce kompleksowym programem zdrowotnym, nastawionym na długofalową zmianę zachowań zdrowotnych zarówno u dzieci otyłych jak i ich rodzin. Dotychczas przeprowadzone w Gdańsku działania, realizowane w latach 2011-2017 pozwoliły na zbudowanie kompleksowego systemu wsparcia dla dzieci z nadwagą i otyłością zarówno na poziomie rodzinnym – poprzez przeprowadzenie kompleksowych interwencji edukacyjnych wśród rodziców, a także na poziomie szkolnym, poprzez wdrażanie szkolnych polityk zdrowotnych. Projekt jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym programem skierowanym na problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży.

„6-10-14 dla Zdrowia” to program realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, oparty na nowoczesnej formule wspierającej wprowadzanie zmian prozdrowotnych w codziennym życiu dzieci i ich rodzin. Uczestnikom programu przez rok towarzyszą lekarze pediatrzy, dietetycy, specjaliści aktywności fizycznej i psycholodzy.
Program został uznany za Najlepszy projekt samorządu, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czyli najlepsza inicjatywa samorządów lokalnych w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia podczas II międzynarodowego Forum promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health; Wrocław 2012.
Działania realizowane w Gdańsku cieszą się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Podczas IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, który odbył się w Zawierciu w dniach 12 – 14 września 2013, praca przedstawiająca „Program 6-10-14 dla Zdrowia” jako modelowe rozwiązanie systemowych działań w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości dzieci” zdobyła pierwszą nagrodę w sesji poświęconej otyłości wieku rozwojowego.
Innowacyjność Programu „6-10-14 dla Zdrowia” uznana została również przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością – EASO (The European Association for the Study of Obesity). Certyfikacja EASO nadaje UCK oraz Programowi „6-10-14 dla Zdrowia” prestiżowy tytuł Centrum Leczenia Otyłości. Jest certyfikatem potwierdzającym efektywność kliniczną oraz jakoś prowadzonej interwencji.

Certyfikat EASO jest potwierdzeniem słuszności przyjętych rozwiązań. Mobilizuje również do dalszych działań. Tym samym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz Program „6-10-14 dla Zdrowia” dołączyli do elitarnego grona najlepszych ośrodków w Europie zajmujących się problemem nadwagi i otyłości. UCK jest jednym z dwóch w Polsce certyfikowanym Centrów Leczenia Otyłości EASO wśród dzieci.
Pamiętać należy, że wyróżnienia i nagrody są potwierdzeniem wysokie poziomu przygotowanych działań. Za każdą liczbą stoi przede wszystkim dziecko, które dzięki udziałowi w Programie „6-10-14 dla Zdrowia” ma szanse na życie w zdrowiu. Program pozwolił wielu młodym ludziom uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, pokazał, że zmiana na lepsze może być ich udziałem. Pozwolił wyjść z cienia swoich kompleksów, ułomności.
Stosowane metody cieszą się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Coraz więcej miast w Polsce dostrzega efektywność działań zainicjowanych przez Gdańsk i tworzy programy bazujące na metodach wypracowanych właśnie w naszym mieście.

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze