Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

52. spotkanie prezydenta Gdańska z mieszkańcami

Już po raz 52. prezydent Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami Gdańska na spotkaniu obywatelskim „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Tym razem w dzielnicy Stogi, w którym uczestniczyło 200 mieszkańców dzielnicy.

A
A

Już po raz 52. prezydent Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami Gdańska na spotkaniu obywatelskim „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Tym razem w dzielnicy Stogi, w którym uczestniczyło 200 mieszkańców.

52. spotkanie z mieszkańcami odbyło się w środę 17 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11, przy ul. Stryjewskiego. Było to już czwarte spotkanie w nowej formule. Przypomnijmy, w bieżącej kadencji spotkania prezydenta z mieszkańcami odbywają się w zmienionym kształcie. Poprzedzają je warsztaty z mieszkańcami dzielnicy oraz rekonesans terenowy, podczas którego jednostki miejskie otrzymują konkretne zadania do wykonania na danym obszarze. - Nowy cykl w jeszcze większym stopniu koncentruje się na sprawach dzielnicy, problemach oraz sposobach ich rozwiązywania. Jeszcze większy wysiłek wkładamy w ich przygotowania, by te były jak najbardziej efektywne, by szły za nimi konkretne działania zmierzające do rozwiązania zgłaszanych przez Państwa problemów, czy realizacji zgłaszanych pomysłów – podkreślał podczas spotkania prezydent Gdańska. -  W minioną  sobotę wraz działaczami lokalnymi dzielnicy odwiedziłem miejsca, które Państwa tu na Stogach na co dzień irytują, które chcecie Państwo poprawić, czy zmienić. Niektóre ze zgłaszanych spraw mogą być zrealizowane możliwie szybko, inne jednak wymagają czasu, nie na wszystkie mamy też wpływ, bo dotyczą nieruchomości prywatnych, ale będziemy działać. Z ustaleniami z naszego wspólnego obchodu - które przekazane zostały do realizacji poszczególnym wydziałom urzędu i jednostkom miejskim - można zapoznać się na stronie miasta – dodał prezydent.  

Prezydent przypomniał także,  o inwestycjach jakie w ostatnim czasie zrealizowane zostały przez Miasto  na terenie Stogów. – Zakończyliśmy właśnie przebudowę ulicy Lenartowicza,  gotowe jest już zmodernizowane torowisko tramwajowe w ciągu ulicy. Tym samym od dziś linie tramwajowe 3 i 8 wracają na swoje stałe trasy do Stogów Pasanilu i Stogów Plaży – powiedział prezydent Adamowicz.  – W ramach I etapu Programu ożywienia dróg wodnych powstała przystań przy ul. Tamka. I już myślimy o rewitalizacji następnego odcinka, by wzdłuż Martwej Wisły powstała urokliwa promenada – zapowiedział prezydent. -  Wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej powstała droga rowerowa.  Droga rowerowa powstała tez  wzdłuż ul. Sucharskiego od ul. Ku Ujściu do ul. Poinca. W tutejszych szkołach powstały dwa boiska z prawdziwego zdarzenia, pierwsze przy Gimnazjum nr 11, które przeszło przebudowę i drugie nowo wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 11. W ramach programu „Radosna szkoła” wybudowany został plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 61. A to tylko niektóre z inwestycji zrealizowanych na Stogach – mówił prezydent – I wciąż wiele się dzieje. Trwa rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Realizowany jest Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 powstaje dzielnicowy park rekreacyjno – wypoczynkowy dla dużych i małych mieszkańców Stogów – wyliczał prezydent.

W spotkaniu z prezydentem uczestniczyła także zawiązana właśnie Młodzieżowa Rada Dzielnicy Stogi – Będziemy działać na rzecz dzieci i młodzieży z naszej dzielnicy – zapowiedzieli jej członkowie. -  Mamy już konkretne projekty – powiedział członek rady Kacper. – To m.in. zielony park przy Gimnazjum nr 11, chcemy też usunięcia części tych wkurzających reklam – doprecyzował młody radny. – Życzę Wam systematyczności cierpliwości oraz odwagi w dążeniu do realizacji założonych celów – zwrócił się do członków Młodzieżowej Rady prezydent.

Spotkania z cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” są doskonałą okazją do wyróżnienia osób, działających na rzecz mieszkańców i miejsca, w którym żyją, pracują. I tak podczas tego spotkania prezydent podziękował i wyróżnił Panie: Bogumiłę Rydlewską z Fundacji „Pomóż Sobie i Innym”; Ewę Zawadzką z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” oraz Halinę Bogdanowicz z Klubu Seniora „Ostoja”.

W drugiej części spotkania mieszkańcy swoje pytania mogli kierować bezpośrednio do zastępców prezydenta, którzy dyżurowali przy stanowiskach w oddzielnych salach. To jedna ze zmian w formule spotkań wprowadzonych w tej kadencji prezydenta. Daje ona możliwość udzielenia odpowiedzi większej grupie mieszkańców. I tak do dyspozycji mieszkańców pozostawali zastępcy prezydenta: ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk, ds. polityki gospodarczej Andrzej Bojanowski oraz w zastępstwie zastępcy prezydenta ds. polityki przestrzennej Wiesława Bielawskiego – dyr. Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Andrzej Duch.

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej udzielał m.in. informacji na temat Budżetu Obywatelskiego. Pytany był również o możliwość dofinansowania akcji Lato przez fundacje oraz większego finansowania klubu seniora. Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej pytany był m.in. o możliwość powstania monitoringu na terenie funkcjonującej w dzielnicy siłowni na świeżym powietrzu, a także dalszej rewitalizacji terenu pustego stawu oraz plany remontowe dotyczące ulicy Siennej. Zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak odpowiadał na pytania dotyczące kwestii porządkowych w przestrzeni publicznej, stanu nawierzchni jezdni i chodników, pielęgnacji zieleni oraz możliwości wykupu gruntów i dzierżawy podwórek. Pytania kierowane do dyrektora Wydziału Architektury i Ochrony Zabytków dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy.

Na podstawie wszystkich przeprowadzonych podczas dzisiejszego spotkania rozmów i ustaleń powstanie szczegółowy raport, który za około dwa tygodnie przedstawiony zostanie gdańskim radnym z okręgu na spotkaniu podsumowującym, a następnie na stronie miasta www.gdansk.pl

 

Anna Dobrowolska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe