Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

2,6 mln na przedsięwzięcia kulturalne

24 wspólne przedsięwzięcia kulturalne Gdańska i województwa pomorskiego zostały dofinansowane na 2019 rok. Radni przegłosowali pomoc finansową dla 6 instytucji kultury działających w Gdańsku, a niebędących samorządowymi instytucjami kultury.

A
A

Teatr Wybrzeże otrzymał 700 tysięcy złotych na dwa projekty: XI edycję „Wybrzeża Sztuki” i prezentację spektakli Teatru Dada von Bzdülöw.

Opera Bałtycka dzięki wsparciu finansowym pokaże trzy premiery: opery „Hrabinę” S. Moniuszki i „Olgę” J. Antunes, oraz baletu pod roboczym tytułem „Reminiscencje czasów minionych”. Opera otrzymała najwyższe dofinansowanie w wysokości 750 tys. złotych.

Najwięcej wspartych projektów zgłosiła Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Wśród nich są słynna Gdańska Jesień Pianistyczna, koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego, koncerty promenadowe czy też Koncerty Papieskie. Dwa cykle „Chopin nad wodami Motławy” i „Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska” również otrzymały dofinansowanie. Łącznie pomoc finansową Filharmonia otrzyma w kwocie 400 tys. złotych.

Również 400 tysięcy przyznano Nadbałtyckiemu Centrum Kultury, organizatorowi m.in. dwóch dofinansowanych festiwali: Festiwal Kultur Okno na Świat i Metropolia jest Okey. Dodatkowo pomoc uzyskały dwa koncerty: Bałtyckie i świętojański, a także XIV Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Wśród działalności Muzeum Narodowego wsparcie finansowe uzyskało wydanie pięciu publikacji. Między innymi wydanie materiałów z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej: „Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI w”. Na przygotowanie wszystkich publikacji Muzeum otrzymało ćwierć miliona złotych.

Weekend z archeologią i wystawa czasowa „Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku” – to dwa działania Muzeum Archeologicznego, które otrzymały 100 tys. złotych.

O udzielenie pomocy finansowej celem wprowadzenia wspólnej polityki kulturalnej wnioskował Marszałek Województwa Pomorskiego. Podobną pomoc udzielono również w 2017 (kwota 2 743 700zł) i 2018 (kwota 2 100 000 zł).

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy