Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

2,5 miliona złotych w nowym roku i w nowej formule na granty kulturalne

Nowa formuła konkursów, elektroniczny system składania wniosków oraz nagroda za najważniejsze wydarzenie i działanie prowadzone przez organizacje pozarządowe – to najważniejsze zmiany konkursu grantowego na projekty realizowane w przyszłym roku. Nabór zgłoszeń potrwa do 28 grudnia 2018, a we wtorek, 11 grudnia o godz. 16.15 w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 8/12) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla zainteresowanych wnioskodawców.

A
A

– Po niespełna dziesięciu latach dotychczasowej formuły grantów kulturalnych zauważamy jej wyczerpanie. Z roku na rok coraz więcej organizacji pozarządowych ubiega się o środku na organizację wydarzeń. Widzimy też ogromne zróżnicowanie projektów kulturalnych, dlatego musimy iść z duchem czasu i dać szansę na dofinansowanie różnorodnym inicjatywom – mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Po niemal dwumiesięcznym cyklu spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami gdańskich organizacji pozarządowych oraz Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, powstał nowy regulamin konkursowy, w myśl którego zorganizowany zostanie nabór projektów na rok 2019.

– Zależy nam na rozwijaniu oferty kulturalnej miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które jak barometr wyczuwają bieżące potrzeby mieszkańców. Nowe konkursy wspierają zarówno inicjatywy włączające mieszkańców w projekty kulturalne, jak i wydarzenia stanowiące o atrakcyjności Gdańska – mówi Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.

W 2019 roku na najlepsze projekty czeka łącznie 2 mln 540 tysięcy złotych. O te środki mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarze kultury i sztuki, ale też ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Najbardziej widoczną zmianą w regulaminie konkursu jest podział projektów na wydarzenia kulturalne oraz działania kulturalne.

Pierwszy z nich – Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019 – jest szansą dla tych organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i inspirującą twórczość w postaci wydarzenia lub cyklu wydarzeń. W drugim konkursie – na Działania Kulturalne 2019 – priorytetem jest włączenie uczestników w proces twórczy. Celem tego konkursu jest realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze.

Nowe kryteria zostały tak przygotowane, aby każdy oferent wiedział, jakie informacje powinny się znaleźć w opisie proponowanego działania czy wydarzenia. Pomocne mogą się tutaj okazać również wskazówki zawarte w ofertach wzorcowych.

Dwa konkursy to również dwie komisje oceniające. W każdej z nich – obok przedstawicieli Urzędu Miejskiego – zasiądzie po trzech reprezentantów gdańskich organizacji pozarządowych.

Poza zmianą formuły konkursów zmieni się także sposób składania wniosków. Od tego roku organizacje działające w Gdańsku będą mogły korzystać z serwisu Witkac, który zdecydowanie ułatwi proces ubiegania się o dofinansowanie.

Docenienie najlepszych wydarzeń i działań

Od 2019 roku Miasto Gdańsk będzie przyznawało nagrodę finansową za najlepsze wydarzenia i działanie kulturalne prowadzone przez organizację pozarządową w danym roku. W ten sposób organizatorzy konkursu chcieliby docenić jakość realizowanych projektów i zaangażowanie gdańskich organizacji w rozwój miasta.

Celem przyznawania nagrody jest również promocja działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz rozbudzanie dyskusji na temat jakości realizowanych projektów.

Wyboru najlepszych projektów dokonywać będą same organizacje pozarządowe. Prawo nominowania projektów przysługiwać będzie każdej organizacji pozarządowej, która w ciągu trzech wcześniejszych lat składała wnioski w otwartych konkursach na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kolejne kroki

W 2019 roku planowana jest kontynuacja prac nad formułą otwartych konkursów. Ich celem będzie ułatwienie pozyskiwania wieloletniego dofinansowania oraz wzmocnienie działań związanych z edukacją kulturową.

Tematem do dyskusji będą także zagadnienia związane z ułatwieniem w pozyskiwaniu środków na wkłady własne dla tych organizacji, które posiadają dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (np. programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).  

Spotkanie informacyjne

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się we wtorek 11 grudnia, o godzinie. 16.15 w sali 107 w Urzędzie Miejskim, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Oferty można składać do 28 grudnia 2018 roku do godziny 15:00. Poświadczenie złożenia oferty zawierające sumę kontrolną wygenerowane z systemu witkac.pl. należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2019 roku. Oferty konkursowe zostaną rozpatrzone do 8 marca 2019 roku.

Szczegóły konkursu i niezbędne formularze można znaleźć tutaj:

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019 - https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/konkurs-ofert-na-wydarzenia-kulturalne-2019,a,132477

Konkurs na Działania Kulturalne 2019 - https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/konkurs-ofert-na-dzialania-kulturalne-2019,a,132480

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy