Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

15 urodziny GCPU

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ma już za sobą 15 lat działalności. Jest to okazja szczególna, którą chcemy uczcić w wyjątkowy sposób. Zapraszamy na konferencję pt. „Profilaktyka uzależnień – aktualne standardy i rekomendacje”, która odbędzie się 15 czerwca w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

A
A

Patrząc na 15 lat działalności Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oceniam je bardzo dobrze. Jednostka powstała w 2002 oku z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej GKRPA (Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta)- pani Krystyny Konieczny. Byliśmy chyba pierwszą taką jednostką samorządową w Polsce, która powstała w wyniku konsultacji z szerokim gronem specjalistów – terapeutów, profilaktyków, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Początkowo jako Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  nasza działalność skupiała się głównie na pracy bezpośrednio z klientem, również tym będącym w procesie terapii. Jednak z czasem- odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa, skupiliśmy się na profilaktyce i kreowaniu polityki zdrowotnej. Realizujemy projekty i programy operacyjne, które wynikają z  założeń polityki społecznej Miasta. Zbudowaliśmy zespół specjalistów, który obecnie dzieli się swoją wiedzą z realizatorami profilaktyki. Mam satysfakcję po tych piętnastu latach, które są dowodem na to, że dobrze zaplanowane oddziaływania profilaktyczne przynoszą widoczne rezultaty i mam nadzieję, że zaprocentują na przyszłość – mówi Adam Landowski, dyrektor GCPU.

- Misja GCPU w 2018 roku, ale też i plany na przyszłość koncentrować się będą na rozwoju i  podążaniu  za nowymi rozwiązaniami  w profilaktyce. Chcemy zwiększyć naszą aktywność we współpracy międzynarodowej i dzielić się wypracowanymi doświadczeniami , ale także zdobywać i wdrażać doświadczenia innych organizacji. Naszym marzeniem jest także rozwijanie sieci  współpracy i wsparcia pomiędzy  ludźmi, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami  w celu realizacji efektywnych działań profilaktycznych w mieście.  Chcemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu strategii i systemowych działań na rzecz mieszkańców oraz reagować szybko i efektywnie  na pojawiające się problemy społeczne.  – mówi Radosław Nowak, kierownik działu profilaktyki GCPU

- Zapraszamy do udziału w konferencji, która jest miejscem do wymiany doświadczeń z gronem specjalistów, ale także do zdobycia nowej wiedzy, przydatnej w pracy. Jest to dla nas okazja szczególna, ponieważ mamy za sobą już piętnaście lat działalności. Chcemy pokazać, jak przez ten czas zmieniała się działalność GCPU, ale także spojrzenie na profilaktykę uzależnień. Z sentymentem wspominając dawne lata chcemy także podziękować wszystkim ludziom, którzy byli z nami związani i przyczynili się do rozwoju oddziaływań profilaktycznych na rzecz gdańszczan i gdańszczanek  - dodaje Dyrektor GCPU.

 

Zgłoszenia na konferencję należy przesłać poprzez formularz znajdujący się pod adresem: https://goo.gl/forms/dugVs4GUUBjMRU3Z2

Program konferencji


9.00-9.10 Otwarcie 
9.10-9.50 Wykład „Mądrość pomagania” – prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
9.50-10.30 Wykład „Profilaktyka w praktyce” – Jolanta Łazuga-Koczurowska (Stowarzyszenie MONAR)
10.30-10.50 Przerwa 

10.50-11.30 Wykład ”Co to znaczy skuteczna profilaktyka?” – Marcin J. Sochocki 
(Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy MONAR)
11.30-12.10 Wykład „Międzynarodowe standardy i rekomendacje w profilaktyce” - Artur Malczewski (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
12.10-12.25 Dyskusja z prelegentami i uczestnikami 

12.25-13.05 Część oficjalna z udziałem przedstawicieli Władz Miasta – 15 lat GCPU

13.05-13.45 Przerwa lunchowa 

13.45-14.25 Wykład „Media mobilne a relacje społeczne w Polsce i na świecie” - dr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański/Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej)
14.25-15.05 Wykład „Jaki jest sens używania technologii?” - Onno Hansen – Staszyński (Fundacja Ezzev - Amsterdam)
15.05-15.35 Dyskusja: Jakie możliwości daje bycie online?
15.35-15.45 Zakończenie

 

Zapraszamy również do śledzenia strony wydarzenia na Facebooku, gdzie na bieżąco publikujemy nowe informacje: https://www.facebook.com/events/1050275355130555/

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy