Środa dla rewitalizacji

W środę 3 stycznia w godz. 16.00-18.00, w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2) będą dyżurować przedstawiciele Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rewitalizacją Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia.

Środa dla rewitalizacji
A
A
data publikacji: 02 stycznia 2018 r.

Spotkania, które w ISE odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, stanowią dobrą okazję, aby o projektach rewitalizacji Dolnego Miasta z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem porozmawiać z ich koordynatorami. Na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu z Placem Wałowym w latach 2018-2023 zostaną zainwestowane środki w wysokości ponad 23 mln zł. Będą dotyczyć obszaru o powierzchni ponad 87 ha, zamieszkanego przez około 8400 osób. Na potrzeby działań społecznych zostaną wyremontowane i zaadaptowane dwa lokale: jeden przy ulicy Królikarnia 13, drugi przy ulicy Radna 3/2. Zostanie zagospodarowany teren Placu Wałowego. Prace będą obejmować także teren Opływu Motławy wraz z bastionami. W dwóch kwartałach zostaną zmodernizowane drogi: ulice i chodniki otrzymają nowe nawierzchnie, powstaną miejsca postojowe. Zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie. Będą też remontowane elementy budynków mieszkaniowych wraz z otoczeniem. W projekcie weźmie udział 31 wspólnot mieszkaniowych i 1 spółdzielnia.

Dyżury w każdym z obszarów rewitalizacji
Podobne dyżury odbywają się raz w miesiącu na każdym z obszarów rewitalizacji (harmonogram spotkań publikujemy poniżej). Przypomnijmy, że w latach 2018-2022 w Gdańsku będą realizowane projekty rewitalizacji o łącznej wartości ponad 120 mln zł, z czego ponad 76 mln wyniesie dofinansowanie unijne. Projektami zostały objęte cztery obszary: Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem, Biskupia Górka i Stary Chełm, Orunia, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. W ramach projektów zostaną wyremontowane drogi, chodniki, infrastruktura podziemna, elewacje kamienic oraz ich części wspólne. Remonty obejmą w sumie około 120 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz 52 budynki komunalne. Zostaną zagospodarowane tereny zielone – skwery, parki, zieleńce, powstaną nowe place zabaw. W projekty zostanie włączonych w sumie ponad 120 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także 7 organizacji pozarządowych. Najważniejsza sfera procesu rewitalizacji dotyczy bowiem kwestii społecznych, czyli działań ukierunkowanych na aktywizację mieszkańców. Aby sprostać potrzebom związanym z integracją lokalnych społeczności, będą prowadzone różnorodne działania społeczne, a lokale przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych przejdą modernizację: 8 zostanie wyremontowanych, 1 wybudowany.

Harmonogram spotkań informacyjnych:
- pierwsza środa miesiąca – Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym – ul. Reduta Wyskok 2 (Inkubator Sąsiedzkiej Energii), godz. 16:00-18:00,
- druga środa miesiąca – Biskupia Górka i Stary Chełm – ul. Biskupia 4 (Dom Sąsiedzki/Stowarzyszenie Waga) – godz. 16:00-18:00,
- trzecia środa miesiąca – Orunia – ul. Gościnna 14 (Gościnna Przystań), godz. 17:00-19:00.
- ostatnia środa miesiąca – Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – ul. Strajku Dokerów 5 (CSW Łaźnia 2) – godz. 16:00-18:00.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora