Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Samodzielne stanowisko pracy ds. budżetu i finansów

A
A

Anna Raszeja                                                                                                                                                                                                        ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój 424, tel. (+48 58) 323 64 24

 

Realizowane zadania:

 

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania,
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych,
  • nadzór nad wykonaniem budżetu Biura w zakresie wydatków, niedopuszczenie do powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań,
  • nadzór nad dokumentami finansowo-księgowymi Biura.