PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowisko ds. projektów literackich

Samodzielne stanowisko ds. projektów literackich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Hanna Łozowska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój 119
tel.: (+ 48 58) 323 61 19

Realizowane zadania:

  • prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendium literackiego,
  • inicjowanie oraz realizowanie projektów literackich, w tym konkursów o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów,
  • koordynowanie współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie realizacji projektów literackich,
  • współudział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu literatury w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem o tytuł miasta literatury UNESCO.