PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowisko ds. pieszych

Samodzielne stanowisko ds. pieszych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Realizowane zadania:

  • koordynowanie i inicjowanie działań zmierzających do wzmocnienia wizerunku Gdańska jako miasta przyjaznego pieszym,
  • identyfikowanie problemów w zakresie organizowania sprawnej i bezpiecznej mobilności pieszej,
  • promowanie mobilności pieszej,
  • opiniowanie projektów drogowych i rozwiązań w zakresie trwałej i tymczasowej organizacji ruchu pod kątem zapewnienia optymalnych warunków poruszania się pieszych,
  • opiniowanie i akceptacja zadań w zakresie realizacji programów inwestycyjnych dotyczących poprawy warunków ruchu pieszego.