PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowisko ds. marki kulturalnej Gdańska

Samodzielne stanowisko ds. marki kulturalnej Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Agnieszka Tokarska - Więcek
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój 119
tel.: (+ 48 58) 323 61 19

 

Realizowane zadania:

  • prowadzenie działań wzmacniających kulturalną markę Miasta i gdańską ofertę kulturalną
  • popularyzacja oferty kulturalnej Gdańska z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, szlaków zwiedzania
  • promowanie kultury, twórców i środowisk artystycznych w Mieście, kraju i za granicą
  • gromadzenie informacji o działaniach i imprezach kulturalnych w Mieście, w tym opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych
  • przygotowanie i dystrybucja w mediach treści o gdańskich wydarzeniach kulturalnych
  • prowadzenie bazy materiałów promocyjnych dotyczących kultury Gdańska
  • realizowanie projektów kulturalnych krajowych i międzynarodowych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów