Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Samodzielne stanowisko ds. marki kulturalnej Gdańska

A
A

Natalia Filipionek-Rybińska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

pokój 154
tel.+ 48 58 323 61 54

Zadania:

  • prowadzenie działań wzmacniających kulturalną markę Miasta i gdańską ofertę kulturalną,
  • przygotowanie i dystrybucja  w mediach treści o gdańskich wydarzeniach kulturalnych,
  • popularyzacja oferty kulturalnej Gdańska z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, szlaków zwiedzania,
  • promowanie kultury, twórców i środowisk artystycznych w Mieście, kraju i za granicą,
  • gromadzenie informacji o działaniach i imprezach kulturalnych w Mieście, w tym opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych,
  • monitorowanie i gromadzenie badań z zakresu kultury w Gdańsku,
  • prowadzenie bazy materiałów promocyjnych dotyczących kultury Gdańska,
  • realizowanie projektów kulturalnych w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot,
  • realizowanie projektów kulturalnych krajowych i międzynarodowych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów;