Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej

A
A
  • prowadzenie kampanii informacyjnych dla projektów inwestycyjnych,
  • bieżące gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji o istotnych wydarzeniach związanych z projektami prowadzonymi przez Wydział,
  • współpraca przy organizacji spotkań mieszkańców z władzami miasta, w tym kompletowanie materiałów informacyjnych związanych z tematyką spotkania,
  • obsługa organizacyjno - techniczna Komitetu Sterującego;