Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 07 lipca 2016 r.
  • prowadzenie kampanii informacyjnych dla projektów inwestycyjnych,
  • bieżące gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji o istotnych wydarzeniach związanych z projektami prowadzonymi przez Wydział,
  • współpraca przy organizacji spotkań mieszkańców z władzami miasta, w tym kompletowanie materiałów informacyjnych związanych z tematyką spotkania,
  • obsługa organizacyjno - techniczna Komitetu Sterującego;