Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Anna Wierzbowska-Bielińska

ul. Kartuska 5
pokój nr 408b
tel.: +48 58 526 80 59
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: wpi@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • prowadzenie kampanii informacyjnej dla projektów inwestycyjnych,
  • bieżące gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji o istotnych wydarzeniach związanych z projektami prowadzonymi przez Wydział,
  • współpraca przy organizacji spotkań mieszkańców z władzami Miasta, w tym kompletowanie materiałów informacyjnych związanych z tematyką spotkania,
  • obsługa organizacyjno – techniczna Komitetu Sterującego.