Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-prawnych

A
A
Ostatnia aktualizacja: 07 lipca 2016 r.
  • przygotowywanie lub weryfikacja treści umów, porozumień i innych dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych,
  • prowadzenie Planu Zamówień Publicznych w zakresie działania Wydziału;