Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Samodzielne stanowiska pracy

A
A

Realizowane zadania:

  • ustalanie terminarza spotkań Prezydenta działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych, przygotowywanie oficjalnych wystąpień Prezydenta oraz prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta (gratulacje, awanse),

  • planowanie, nadzór i realizacja budżetu Kancelarii Prezydenta,

  • prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji,

  • współpraca przy organizowaniu spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Prezydenta,

  • merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta,

  • prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.um.gdansk.pl,

  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl,

  • prowadzenie współpracy Miasta Gdańska z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej.