PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowiska pracy

Samodzielne stanowiska pracy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Realizowane zadania:

 • ustalanie terminarza spotkań Prezydenta
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji
 • prowadzenie i rozwój portalu informacyjnego Miasta www.gdansk.pl i strony internetowej Urzędu www.gdansk.pl/urzad-miejski
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gdansk.pl
 • przygotowywanie oficjalnych wystąpień Prezydenta
 • obsługa sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym w zakresie zadań statutowych nad:
  • Fundacją Gdańską,
  • Fundacją „Unia Metropolii Polskich”
 • wykonywanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa Miasta w:
  • Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot”
  • Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”
  • Związku Miast i Gmin Morskich
  • Związku Miast Polskich