Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Samodzielne stanowiska pracy

A
A

Realizowane zadania:

  • ustalanie terminarza spotkań Prezydenta
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji
  • prowadzenie i rozwój portalu informacyjnego Miasta www.gdansk.pl i strony internetowej Urzędu www.gdansk.pl/urzad-miejski
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gdansk.pl
  • przygotowywanie oficjalnych wystąpień Prezydenta
  • obsługa sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta