Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Samodzielne stanowiska ds. nadzoru nad działalnością stowarzyszeń

A
A

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk

pokój 208, piętro II

Aneta Szczypińska

tel. +48 58 526 80 75

e-mail: aneta.szczypinska@gdansk.gda.pl

Katarzyna Szpakowska

tel. +48 58 323 67 06

e-mail: katarzyna.szpakowska@gdansk.gda.pl

 

do zadań których należą:

  • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe,
  • występowanie w imieniu Prezydenta przez właściwymi organami w sprawach stowarzyszeń,
  • prowadzenie i aktualizacja Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych,
  • udostępnianie jednostkom zewnętrznym i osobom fizycznym informacji dotyczących działalności stowarzyszeń,
  • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i zwiazków sportowych z siedzibą w Gdańsku,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz związków sportowych z siedzibą w Gdańsku, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.