PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowiska ds. budżetu

Samodzielne stanowiska ds. budżetu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
  • aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych oraz nadzór nad wykonaniem budżetu Biura w zakresie wydatków
  • prowadzenie planu zamówień publicznych i rejestrów wynikających z zadań Biura
  • przygotowywanie dokumentacji finansowej stanowiącej podstawę wypłat diet radnym dzielnic
  • obsługa finansowa projektów i inicjatyw rad dzielnic realizowanych przez Biuro