Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rusza kolejny etap rewitalizacji w trzech dzielnicach Gdańska

Biskupia Górka, Stary Chełm i Dolne Miasto przejdą metamorfozę. Ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji tych dzielnic.

A
A

Ogłoszono trzy przetargi na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych zadań w ramach rewitalizacji Gdańska. Ogłoszone postępowania dotyczą trzech elementów: adaptacji budynku przy ul. Królikarnia 13, przebudowy lokalu przy ul. Buczka 16 oraz modernizację ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka. Oferty na opracowanie dokumentacji poznamy w marcu. Prace projektowe przy ul. Królikarnia 13 obejmują adaptację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, gdzie prowadzone będą zajęcia edukacyjne, a także oferowane będzie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana do listopada 2018r. Rewitalizacja ul. Buczka przewiduje przebudowę budynku przy ul. Buczka 16, gdzie powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki. Dokumentacja powinna być gotowa w połowie grudnia 2018r. Projekt rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu dotyczy opracowania projektu dla przebudowy ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka, o łącznej długości ponad 1,5 km. Oprócz wymiany nawierzchni przewidziano także m.in. przebudowę instalacji podziemnych. Na miejscu pojawią się ławki i nowe oświetlenie. Gotowy projekt powinniśmy poznać w grudniu 2018 roku.

Warto dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 zrewitalizowane zostaną Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta przez dofinansowanie z Unii Europejskiej. Proces pozyskiwania dokumentacji projektowych wszystkich rewitalizowanych zadań ma zakończyć się w 2018 roku. Prace remontowe, a także działania społeczne prowadzone będą w latach 2018-2023.Na rewitalizację Dolnego Miasta przeznaczono łącznie około 23 mln złotych. W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Przyokopowej, ul. Polnej, ul. Wierzbowej, Chłodnej, ul. Sempołowskiej i ul. Królikarnia. Prace przebiegać będą też na Biskupiej Górce i Starym Chełmie. Oprócz przebudowy kilku ulic i budynku przy ul. Buczka 16, w planach jest także urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Buczka. Łączny koszt inwestycji przewidziany na tym obszarze oszacowano na około 28,1 mln złotych.

W 2017 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji, a projekty rewitalizacji otrzymały unijne dofinansowanie. Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz dla Oruni.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska